Primăria Craiova vrea un teren de la ”Pașapoarte”, ca să aibă acces la viitoarea parcare supraetajată de la Liceul Energetic

434

Municipalitatea craioveană urmează să solicite Guvernului României transmiterea cu titlu gratuit a unui imobil de 626 mp, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Instituția Prefectului Dolj, în domeniul public al orașului, și în administrarea Consiliului Local al Craiovei. Terenul ar urma să deservească drept cale de acces către incinta Liceului Energetic, unde autoritatea locală vrea să realizeze, pe o suprafață de 3.451 mp, o parcare supraetajată. Aceasta va putea fi folosită atât de instituțiile publice care au sediu și își desfășoară activitatea în zona respectivă, cât și cetățenii care locuiesc în proximitate.

Pentru a putea asigura căile de afluire/defluire către acest edificiu, astfel încât să nu fie perturbat traficul rutier în zonă, este necesar ca accesul să fie făcut prin incinta ce deservește Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Dolj din Craiova, Str. Amaradia, nr. 93-95, lot 2, județul Dolj, pe o suprafață de 626 mp, identificat cu număr cadastral 251052 înscris în Cartea Funciară nr. 251052 Craiova (…) Din cele arătate mai sus rezultă atât necesitatea cât şi oportunitatea dezvoltării şi modernizării infrastructurii rutiere la nivel local. Totodată facem precizarea că la nivelul Municipiului Craiova există o nevoie acută de locuri de parcare”, se arată în proiectul de hotărâre care urmează să fie suspus votului Consiliuui Local Craiova în ședința programată pe 26 mai a.c.. În prezent, terenul este liber, neafectat de construcţii.

Parcarea supraetajată – gata în 5 ani ori terenul revine la MAI

Conform Raportului întocmit de Direcția Patrimoniu din cadrul PMC, după transmitere, terenul va fi declarat bun de uz și interes public local. Totodată, Consiliului Local al Municipiului Craiova se angajează să realizeze obiectivul de investiții de interes public local în termen de 5 ani de la data semnării protocolului de predare-primire a imobilului.

Dacă în termen de 5 ani de la data semnării protocolului de predare-primire a imobilului nu se realizează obiectivul de investiții de interes public local, acesta revine în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Instituția Prefectului – Județul Dolj”, potrivit aceluiași document.

ALEGEREA EDITORULUI