CRAIOVA. Certificat de Urbanism pentru Palatul de Justiție. Regim de înălțime permis de 14 etaje

647

Primăria Craiova a emis, la începutul acestei luni, Certificat de Urbanism (CU) în scopul construirii obiectivului de investiții “Palatul de Justiție Craiova” – sediul Curții de Apel Craiova și Judecătoria Craiova. Proiectul prevede realizarea a două clădiri independente, dar legate în subteran, cu o suprafață totală de 5.395 mp. Terenul pe care se construiește are 7.920 mp și se află pe Bvd. Decebal.

Curtea de Apel și Judecătoria vor avea 7, respectiv 6 etaje

Conform documentelor depuse pentru obținerea avizelor de la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dolj, regimul de înălțime este de 2S+P+7 pentru clădirea Curții de Apel, respectiv 2S+P+6 pentru cea a Judecătoriei. Sediul Palatului de Justiție fi ridicat pe Bulevardul Decebal, la nr. 101B. Terenul de la adresa respectivă este al statului, în administrarea Curții de Apel Craiova.

În zonă se pot construi clădiri de 14 etaje

Din CU nr 933, din 03.06.2022, reiese că folosința actuală a terenului este ”curţi construcţii”, iar destinaţia după P.U.Z. este de zonă mixtă, locuințe – instituții și servicii publice.

Se poate construi în următoarele condiții: regim de înălțime maxim S+P+Mz+14, P.O.T. max.= 93,3 %, C.U.T. max.= 5,42 (conf. PUZ aprobat cu HCL 372/2006), retrageri de 20,50 ml pt. construire și de 17,50 ml pentru împrejmuire din axul Bvd. Decebal (sect. 3 din PUZ), respectiv 12,00 ml și 9,00 ml din axul străzii propusă prin PUZ (sect. 2); (…) Se vor respecta retragerile de min. 20,50 ml pt. construire și de 17,50 ml pentru împrejmuire din axul Bvd. Decebal (sect. 3 din PUZ), respectiv 12,00 ml și 9,00 ml din axul străzii propusă prin PUZ (sect.2)”, se precizează în Certificatul de urbanism.

Din documentele depuse pentru obținerea autorizațiilor necesare, reiese că, la suprateran, se propune ca suprafața desfășurată a construcțiilor să aibă 34.600 mp, iar subsolurile 12.550 mp desfășurați. 

Cum vor arăta cele două instanțe

Curtea de Apel și Judecătoria vor avea spații comune – arest, parcare, personal de pază și serviciu pompieri, spații tehnice -, dar și spații separate: săli de judecată, camere de consiliu, birouri, oficii, arhive, depozitări, vestiare, grupuri sanitare etc..

Sălile de judecată și Camerele de consiliu pentru cauze penale vor fi la nivelul parterului, iar cele destinate judecării cauzelor civile, la etajele 2 și 4. Traseul deținutilor de la boxele de arest până în sălile de judecată se va face prin spații cu rezistență mare la incendiu și rezistențe la acte de vandalism, inclusiv ușile.

Curtea de Apel Craiova va avea 4 săli de judecată pentru Penal, 3 camere de consiliu Penal și 14 săli de judecată pentru Civil. Judecatoria Craiova va avea 2 săli de judecată Penal, 2 camere de consiliu Penal și 10 săli de judecată Civil.

Pe teren, adiacent Străzii Contraamiral Horia Macellariu, se va amenaja o parcare betonată, cu 10 locuri, iar la nivelul subsolului 2, cu acces din Bvd. Decebal, se vor amenaja 92 locuri de parcare betonate. În incinta proprietății vor fi amenajate alei și căi de acces pe o suprafață de 1.815 mp și spații verzi pe 550. Accesul auto și pietonal se va face din Bvd. Decebal și din Str. Contraamiral Horia Macellariu.

ALEGEREA EDITORULUI