Primăria, pregătită să dea 370.000 euro pe un teren de lângă Cimitirul Dorobănție

861
Localizarea terenului de 12.490 mp, evaluat la 370.000 euro. Sursa: geoportal ANCPI

Primăria Craiova a aflat cât costă terenul de aproape 12.500 mp, situat lângă Cimitirul Dorobănție, a cărei achiziție a fost aprobată de Consiliul Local Craiova în ianuarie 2022. Anterior, proprietarii, patru persoane fizice, înaintaseră o adresă municipalității prin care și-au arătat disponibilitatea de a-l vinde, fiind pretabil extinderii cimitirului din vecinătate. Conform Raportului de evaluare a imobilului, care urmează să fie însușit de consilierii locali în ședința din 25 august 2022, un metru pătrat se vinde cu 29,65 euro. 

Administrația locală a motivat necesitatea achiziției suprafeței prin faptul că la nivelul orașului există o nevoie acută a locurilor de veci, iar pentru Cimitirul Dorobănție, aflat în administrarea RAADPFL Craiova, nu dispune de teren necesar extinderii.

Având în vedere că la nivelul Municipiului Craiova există un deficit al locurilor de veci, precum și al terenurilor proprietatea municipiului ce pot fi astfel amenajate, iar autoritatea publică locală intenționează să realizeze investiții pentru acoperirea acestui deficit (…) se propune elaborarea de către Direcţia Patrimoniu, Serviciul Patrimoniu a unui „Proiect de hotărâre privind cumpărarea (achiziționarea) de către Municipiul Craiova, a imobilului – teren în suprafață de 12.490 mp, situat în Craiova, Str. Buzăului, nr. 3, lot 2, înscris Cartea Funciară nr. 249445 UAT Craiova”, explicau reprezentanții Primăriei Craiova în ianuarie 2022.

În iulie 2022 s-a făcut și evaluarea terenului, în baza Acordului cadru semnat de Primăria Craiova în mai 2022 pentru ”Achiziție servicii de evaluare bunuri mobile și imobile aparținând domeniului public și/sau privat din municipiul Craiova”. Astfel, expertul ANEVAR a estimat, prin metoda comparației, că terenul de 12.490 mp valorează 1.829.139 lei, echivalentul a 370.346 euro.

În ședința de joi, 25 august, a CL Craiova se propune însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului de lângă Dorobănție.

 

ALEGEREA EDITORULUI