Cu banii în ”buzunar”, Primăria Craiova abandonează proiectul de modernizare a depoului de tramvaie din lipsă de ofertanți

1528
Sursa foto: Cuvântul Libertății

Municipalitatea craioveană se arată nevoită să renunțe la proiectul demarat în urmă cu patru ani pentru modernizarea depoului și a stațiilor de redresare pentru alimentarea electrică a tramvaielor – Faza 2, pentru că ba ofertanții nu au îndeplinit criteriile din caietul de sarcini, ba nu au depus nicio ofertă ca să execute lucrarea. Cel mai probabil, Consiliul Local va vota săptămâna aceasta pentru renunțarea definitivă la proiect.

Contractul de finanțare, obținut prin POR 2014-2020, a fost semnat în decembrie 2019, iar în vederea realizării investiției autoritatea contractantă a organizat trei proceduri de licitație deschisă având ca obiect „Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice, faza PAC+PT+DDE+asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor+Certificat de performanță energetică pentru clădirile aferente depoului+documentația pentru obținerea avizului și a autorizației de securitate la incendiu pentru aceste clădiri+documentații pentru obținerea oricăror alte avize/acorduri – Modernizare depou și Modernizarea stațiilor de redresare pentru alimentarea electrică a tramvaielor – Faza 2 – Modernizare depou tramvaie, cod SMIS 129326” și două proceduri de licitație deschisă având ca obiect „Servicii de elaborare a documentației tehnico – economice faza PT+PAC+DE+Documentații avize, autorizații, acorduri+certificate performanță energetică, servicii de asistență din partea proiectantului pe parcursul derulării contractului și execuția lucrărilor pentru proiectul „Modernizare depou și Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor – Faza 2 – Modernizare depou tramvaie”. Toate au fost anulate, ultimele două pe motiv că nu a fost depusă nici o ofertă, conform unui proiect de hotărâre care trebuie însușit de Consiliul Local Craiova.

Printr-o adresa din aprilie 2022, a fost solicitată consultarea pieței cu privire la stabilirea termenului contractual, a condițiilor tehnice din documentația de proiectare faza DALI aprobată și a valorii estimate a contractului de achiziție publică. Procesul a fost inițiat prin publicarea în SEAP a anunțului cu data limită de transmitere a propunerilor mai 2022, însă nici de data aceasta niciun operator economic nu a depus vreo propunere.

Consiliul Local nu a acceptat scumpirea proiectului

Ulterior, Primăria a trimis proiectantului două adrese ”în vederea identificării motivelor care au condus în mod repetat la anularea procedurilor de atribuire a contractului de achiziție publică pentru proiectarea, respectiv proiectarea și execuția lucrărilor” și a solicitat ”un punct de vedere argumentat privind posibilitatea/necesitatea optimizării soluțiilor propuse, termenului de execuție, actualizarea conținutului documentației tehnico-economice aferente investiției”.

Totodată, municipalitatea a cerut și actualizarea valorii totale a investiției, având ca bază de referință luna ianuarie 2022, și inclusiv rezerva de ajustare pentru obiectivul de investiții, ajungând la 83.482.821,37 lei inclusiv TVA. In ceea ce privește termenul de execuție a lucrărilor, au fost propuse 15 luni în loc de 12.

Însă consilierii nu au fost de acord cu actualizările și au respins proiectul pentru refacerea documentației tehnico-economice în ședința din august 2022.

În consecință, ”proiectul nu mai poate fi derulat, iar contractul de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nu mai poate fi executat astfel încât se impune încetarea acestuia”, se arată într-un nou document care va fi supus votului aleșilor locali, de data aceasta pentru încetarea prin acordul părților a contractului de finanțare nr. 4913/13.12.2019 aferent proiectului „Modernizare depou si Modernizarea statiilor de redresare pentru alimentarea electrica a tramvaielor – Faza 2 – Modernizare depou tramvaie”.

Depoul de tramvaie din Craiova a fost construit în 1984 și nu a fost modernizat niciodată.

ALEGEREA EDITORULUI