Primăria Craiova a emis autorizația pentru reabilitarea Gospodăriei de apă Bordei

481
Sursa foto: Compania de Apă Oltenia
Reclame

Lucrările de reabilitare a Gospodăriei de Apă (GA) Bordei de pe raza Craiovei, prinsă în ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dolj, în perioada 2014-2020” pot fi demarate. Primăria Craiova a emis recent autorizația de construire pentru contractul semnat de Compania de Apă Oltenia în octombrie 2021 cu firmele care l-au primit. El mai prevede lucrări de reabilitare și la GA Coțofenii din Dos, dar și reabilitarea drenului Gioroc și aducțiunii Ișalnița-Șimnic. Conform documentelor, perioada de proiectare (inclusiv obținerea Autorizației de Construire) era de 6 luni, durata de execuție a lucrărilor și punere în funcțiune a instalațiilor era de 18 luni.

Licitația a fost câștigată de Asocierea S.C. TEOVAL & CO S.R.L. (lider de asociere) – S.C. PRIMASERV S.R.L. – S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L., la o valoare de 72.522.164,29 lei fără TVA.

Pentru lucrările la infrastructura de transport și/sau tehnico – edilitară de interes public, finanțate prin programe guvernametale sau fonduri externe, autorizațiile de construire se pot emite în baza studiului de fezabilitate sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a proiectului P.A.C./P.A.D.,urmând ca avizele și acordurile prevăzute de lege să fie obținute până la încheierea executării lucrărilor realizate în baza proiectului tehnic“, se arată în autorizația de construire emisă pe 17 februarie a.c.

Concret, este vorba de reabilitarea clădirii de acces la rezervoarele de apă și apă potabilă, construirea unei noii stații de pompare la Gospodărirea de apă Bordei, realizarea unui pavilion administrativ, a unui laborator de analize chimice și bacteriologice, împrejmuirea gospodăriei de apă pentru delimitarea de zona de protecție sanitară, realizarea de alei de acces, drumuri interioare și platformă, instalație electrică exterioară, conform contractului de lucrări CL – 8. Clădirile și laboratorul vor fi apoi dotate și cu mobilierul necesar.

Conform AC, lucrările sunt în valoare de 13.645.404 lei (reabilitare gospodăria de ape Bordei)

***

Conform contractului de lucrări, în paralele se fac lucrări și la Gospodăria de apă Coțofenii din Dos. Aici sunt prevăzute achiziția unui rezervor de 250 m.c.; va fi făcută Stație de clorinare, un grup de pompare tip booster pentru localitatea Potmelțu și un alt grup pentru repompare spre localitatea Coțofenii din Dos, împrejmuirea, construirea unui pavilion administrativ, inclusiv dotarea cu mobilierul necesar. Totodată, va fi reabilitat și Pavilionul administrativ Mihăița (Coțofenii din Dos) și va fi dotat cu mobilierul necesar,.

Contractul mai prevede reabilitarea dren Gioroc, adică a clădirii cu puțuri, clădirii camerei colectoare, a gardului și porților, a drumurilor de acces din incintă, a iluminatului exterior/interior. Aici va fi construită de la zero și o clădire administrativă, inclusiv dotarea ei cu mobilierul necesar. Va fi instalat un sistem de supraveghere video pentru căminele de vizitare, care, de asemenea, vor fi reparate. Un canal de protecție va fi amenajat, prin decolmatare și plantare de pomi ornamentali.

Pentru aducțiunea Ișalnița – Șimnic sunt prevăzute lucrări de reabilitare a conductelor de aducțiune (fir I și fir II) între captare Jiu și stația de tratare Ișalnița; reabilitarea conductelor de aducțiune (fir I și fir II) între stația de tratare Ișalnița și Gospodăria de apă Craiova (18.930 m), precum și reabilitarea clădirii cantonului Amaradia.

***

Contractul semnat în octombrie 2021 prevede elaborarea Proiectului Tehnic în conformitate cu legislația națională, incluzând toate documentele (memorii, desene, calcule etc.) şi orice documentație necesară pentru obținerea autorizației de construire şi avizelor necesare execuției, precum și lucrări de construcție, furnizare şi montaj utilaje şi echipamente tehnologice, testare şi punere în funcțiune a acestora și remedierea eventualelor defecțiuni apărute în perioada de garanție. Perioada de proiectare (inclusiv obținerea Autorizației de Construire) era de 6 luni, durata de execuție a lucrărilor și punere în funcțiune a instalațiilor era de 18 luni, iar perioada de garanţie a lucrărilor – 36 de luni.