Demersuri pentru construirea unui nou hipermarket Kaufland și locuințe colective P+10, pe un teren de 4,5 hectare

17480
Terenul de 4,5 ha pe care se propun investițiile/Sursa captură foto: Google Maps
Reclame

O societate din comuna Giubega și SC Kaufland România fac demersuri pentru elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), în vederea construirii în Craiova a unui hypermarket și a unor blocuri S+P+10, cu parcări la subsol și spații comerciale. Suprafața vizată se află între străzile Dezrobirii și Câmpului din Craiova și însumează 45.000 mp. Este vorba despre fostul Frigorifer din Craiova.

Terenul intravilan este proprietate privată: 21.680 mp (5.211 mp + 16.469 mp) aparține Kaufland România Societate în Comandită, cu interdicție de înstrăinare și grevare în favoarea SC Rodaldi Cargo SRL din Giubega, conform extraselor de carte funciară, și 23.160 mp proprietate privată a SC Rodaldi Cargo SRL, intabulat, cu drept de ipotecă legală în favoarea Kaufland România Societate în Comandită.

Conform PUG aprobat cu HCL nr. 23/2000, prelungit cu HCL nr. 543/2018, imobilul teren este situat în zona industrială, cu regim de înălțime, POT si CUT nereglementate, parțial cu destinația locuințe colective, cu POT max = 20%, CUT max = 2,20, afectat de protecția căii ferate.

*Se propune elaborare PUZ în vederea construirii spații comerciale (hypermarket) și locuințe colective S+P+10 cu parcări la subsol și spatii comerciale, cu POT propus = 40%, CUT propus = 0,80 pentru servicii și POT propus=20% și CUT propus = 2,20 pentru locuințe. Conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, autoritatea publică locală are dreptul ca prin CU “să condiționeze autorizarea investiției de elaborarea unui PUZ, prin grija investitorului privat, în condițiile legii, și de aprobarea acestuia de către autoritatea publică locală, numai în baza unui aviz de oportunitate întocmit de structura specializată condusă de arhitectul șef”. Prin PUZ se va preciza durata de valabilitate a acestuia. Solicitarea se va face separat pentru avizul de oportunitate, pentru informarea publicului si pentru elaborare PUZ. Solicitarea de informare a publicului şi documentatia aferenta completată, conform art 56, alin 6 şi 7 coroborat cu art. 37 din Ord 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare a publicului se va face în baza unei cereri tip, anterior şi separat de solicitarea de aprobare a documentatiei urbanism în Consiliul Local, ce ulterior va fi supusă dezbaterii publice*, se precizează în Certificatul de urbanism emis de Primăria Craiova pe 4 mai a.c.

ALEGEREA EDITORULUI