Inspectoratul de Poliție Județean Dolj recrutează femei și bărbați

1130
Ceremonie de absolvire, școala de agenți de poliție Câmpina

Două dintre unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne caută cursanți. De azi și până pe 5 noiembrie, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj primește cereri de înscriere pentru Şcoala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina și Şcoala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureşan” din Cluj Napoca.

Candidații se pot încrie la o singură școală postliceală, iar locurile scoase la concursurile de admitere sunt comune, femei-bărbați.

Perioada aferentă desfășurării întregii sesiuni de recrutare este octombrie 2023 – februarie 2024.

Anunțul de recrutare, cu toate detaliile necesare înscrierii, modelele documentelor și detaliile aferente celorlalte etape de desfășurare a concursurilor, pot fi accesate gratuit pe adresa de internet a I.P.J. Dolj, fiind disponibile la link-ul:

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN DOLJ RECRUTEAZĂ!

În perioada 18 octombrie – 05 noiembrie 2023, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj va primi cereri de înscriere pentru două dintre unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne.

Candidații se pot încrie la o singură școală postliceală, iar locurile scoase la concursurile de admitere sunt comune femei-bărbați.

Perioada aferentă desfășurării întregii sesiuni de recrutare este octombrie 2023 – februarie 2024, iar unitățile pentru care Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj va realiza recrutarea de candidați sunt următoarele:
1. Şcoala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina;
2. Şcoala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureşan” Cluj Napoca;

Anunțul de recrutare, cu toate detaliile necesare înscrierii, modelele documentelor și detaliile aferente celorlalte etape de desfășurare a concursurilor, pot fi accesate gratuit pe adresa de internet a I.P.J. Dolj, fiind disponibile la link-ul: https://dj.politiaromana.ro/ro/cariera/admitere-institutii-invatamant/anunt-recrutare-concurs-admitere-unitati-de-invatamant-postliceal-ale-mai-sesiunea-octombrie-2023-februarie-2024.

Înscrierea se poate face inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, în baza cererii, ce va fi transmisă exclusiv online, la adresa de e-mail admitere@dj.politiaromana.ro., în perioada stabilită pentru înscriere. Din momentul confirmării înscrierii, candidații se pot prezenta, conform programului indicat în anunț, pentru depunerea documentelor aferente dosarului de recrutare, până la data limită – 24 noiembrie 2023.

Sesiunea de admitere cuprinde mai multe etape. După încheierea perioadei de înscriere și parcurgerea etapei de completare a dosarului de recrutare, sunt planificate examinarea psihologică (ce se va finaliza până la data de 24 noiembrie 2023), urmată de proba de evaluare a performanței fizice (în perioada 07-13 decembrie 2023), susținerea probei de evaluare a cunoștințelor de specialitate ( 16 decembrie 2023, la sediul unităților de învățământ pentru care candidații au optat), iar la final, pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a notelor finale, examinarea medicală (ce va avea loc în perioada 20 decembrie 2023 – 25 ianuarie 2024).

De asemenea, detalii referitoare la sesiunea de recrutare la nivel național pot fi accesate gratuit la link-ul: https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/

ALEGEREA EDITORULUI