Primăria vine cu banii și CJ cu o parcelă de teren pentru închiderea inelului de trafic în sudul Craiovei

862

Primăria vine cu banii și CJ cu o parcelă de teren pentru închiderea inelului de trafic în sudul Craiovei.

Administrația locală a parafat o asociere cu cea județeană pentru ca municipalitatea din Craiova să poată merge mai departe cu casetarea canalului colector și amenajarea infrastructurii rutiere în zona de sud a orașului.

Mai exact este vorba de implementarea proiectului de „Închidere inel de trafic zona de sud a municipiului Craiova – casetare canal deschis, modernizare str. Râului cu străpungere DN56-DN55 joncțiune cu Aleea 2 Bechet”. Valoarea proiectului se ridică la circa 27 milioane de euro, cu TVA inclus, și se asigură din fonduri publice.

Practic, Consiliul Județean (CJ) Dolj nu face altceva decât să pună la dispoziția UAT Craiova un teren de circa 2,2 hectare, situat pe raza comunei Podari, pe care l-a primit de la MApN, tocmai pentru ca primăria să poată executa lucrările care privesc traficul. Asta fiindcă traseul canalului nu este paralel cu drumul pe toată lungimea, traiectoria acestuia din urmă suprapunându-se cu terenul respectiv.

Terenul CJ Dolj, delimitat cu albastru, necesar realizării inelului de trafic

Canalul

Proiectul propus pornește de la intersecția str. Râului cu str. Popoveni (pod Popoveni, unde se termină secțiunea casetată a canalului Râului) și se oprește la intersecția străzii Bd. Nicolae Romanescu cu Aleea 2 Bechet.

Zona este neamenajată atât din punct de vedere al infrastructurii rutiere cât și al salubrității, în sensul în care canalul colector Craiovița (Râului) este deschis și produce poluare atmosferică și de suprafață. Multe gunoaie sunt aruncate și depozitate de-a lungul lui, în ciuda sancțiunilor frecvente aplicate de poliția locală.

Canalul Craiovița (canalul Râului) constituie colectorul principal al orașului în ceea ce privește apele meteorice și de suprafață. Această apă este considerată tehnic curată (nemenajeră) și se descarcă la sud de Municipiul Craiova, direct în emisarul natural, râul Jiu”, arată municipalitatea.

Pentru casetarea canalului colector se păstrează configurația deja utilizată, cu casete din beton armat prefabricate.

Traseul propus pentru amenajarea are o lungime de aprox. 2,2 km, iar o parte a drumului de închidere a inelului rutier pe zona de sud (pe ultimii cca. 350 m) nu mai urmează cursul de apă al canalului Râului, desprinzându-se de acesta la ieșirea din granița Craiovei pentru a se continua în direcția intersectării DN55 (Craiova — Bechet) în zona Aleii 2 Bechet, pe terenul de 22.000 mp, situat în Podari, care aparține CJ Dolj.

Inelul de trafic

Investiția propusă prevede construirea unei străzi noi în lungime de 2,2 km, cu 4 benzi rutiere, 2 sensuri de circulație și spațiu median de separare a sensurilor pe
terenul neamenajat. Mai prevede 3 girații cu capacități sporite de preluare a fluxului de trafic (turbo-girații); spațiu pietonal de min. 1,00 m lățime/sens; piste de biciclete de 0,75 – 1,00 m lățime/sens; instalații de colectare, dirijare și evacuare ape pluviale din corpul străzii; instalații de colectare, dirijare și evacuare ape pluviale provenite în urma ploilor și
preluate de pe suprafața străzilor din cartierele adiacente (1 Mai, Romanești,
Popoveni); instalații de iluminat stradal cu alimentare mixtă (energie electrică din rețeaua
publică și energie electrică convertită din energia solară); instalații de supraveghere video a traficului în cele 3 girații și a intersecției pod Popoveni; instalație de semaforizare pentru intersecția pod Popoveni.

Scenariul aprobat pentru implenetarea a fost cel cu structură rutieră suplă din îmbrăcăminți bituminoase conform normativului PD 177-2001.

În Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) a municipiului Craiova și în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) a municipiului Craiova şi a Zonei Metropolitane Craiova sunt menționate ca măsuri de intervenție în portofoliul de proiecte următoarele măsuri în domeniul infrastructurii: * cod 4.1.1.21 – Completare legătură inelară rocadă, între bd. Știrbei Vodă și DN56, prin crearea unei artere noi de circulaţie care să închidă legătura între bd. Știrbei Vodă și DN56 (Craiova – Calafat); * cod. 4.1.1.22 – Completare legătura inelară rocadă, între DN56 şi str. Caracal, prin crearea unei noi artere de circulație, care să închidă legătura între DN56 (Craiova – Calafat) și str. Caracal (DN6). Proiectul (…) concentrează cele două măsuri din PMUD, menționate mai sus”, se arată în documentația care a stat la baza hotărârii adoptate, astăzi, în ședință extraordinară a Consiliului Local Craiova.

Traficul ar fi fluidizat pe relația Filiași – DN 55 și DN 56

Primăria mai arată că noul inel rutier va asigura descărcarea orașului de traficul greu de tranzit pe relația Filiași- Calea Severinului – str. Pelendava – str. Brestei – str. Râului – segment de inel rutier nou creat (propus prin proiect) – conexiune DN56 – conexiune DN 55 – Aleea 2 Bechet-str. Bucura – str. Potelu – str. Caracal – conexiune DN6 – bd. Decebal- Calea București (E574).

Conform Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCL nr. 458/31.08.2023, valoarea totală a proiectului se ridică la 137.173.638,71 lei, TVA inclus, (circa 27 milioane de euro), din care costul construcțiilor și montajul (TVA inclusiv) se ridică la 119.719.829,88 lei.