Primăria Craiova continuă procesul de desființare a Ansamblului ”Maria Tănase” și TRADEM, prin comasarea cu ”Colibri”

931
Sursa foto: Tetrul ”Colibri”

Primăria Craiova continuă procesul de comasare a Teatrului ”Colibri” cu TRADEM și Ansamblul ”Maria Tănase”.

Un proiect de hotărârea pentru continuarea demersurilor privind comasarea prin fuziune a Teatrului pentru Copii și Tineret ”Colibri”, Casei de Cultură Traian Demetrescu (TRADEM) și Ansamblului Folcloric ”Maria Tănase” (AFMT) urmează să fie supus la vot în ședința Consiliului Local Craiova programată joi, 28 martie.

Mai exact, municipalitatea vrea ca aleșii locali să prooroge termenul până la care vor fi duse la îndeplinire măsurile pentru desființarea TRADEM și a AFMT și reorganizarea Teatrului ”Colibri” prin înființarea unor secții noi care vor prelua activitatea și parte a angajaților celor două instituții, prin comasare, pentru 31 mai 2024, față de termenul anterior – 31 martie 2024.

Reamintim că Hotărârea HCL Craiova nr. 653/18.12.2023, prin care fusese aprobată comasarea, a fost atacată în instanță de angajații TRADEM. Ei au cerut și obținut suspendarea executării actului administrativ, prin Hotărârea nr. 250/15.02.2024 a Tribunalului Dolj.

Juriștii primăriei susțin că aceștia nu au cerut și anularea actului administrativ, așa că cele trei instituții pot fi comasate.

Conform noului proiect de hotărâre, Direcţia Juridică, Asistenţă de specialitate şi Contencios Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Craiova (PMC) susține, într-o adresă datată cu ziua de azi, că ”suspendarea încetează de drept şi fără nicio formalitate dacă în termen de maximum 60 de zile de la introducerea acţiunii în suspendare nu este introdusă acţiunea în anularea actului administrativ”.

Tribunalul Dolj a fost investit cu cererea de suspendare a actului administrativ la data de 23.01.2024 şi prin urmare termenul de 60 de zile prevăzut de lege s-a împlinit. Fată de cele expuse rezultă faptul că măsura suspendării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.653/2023 a încetat, motiv pentru care se poate relua procedura executării actului administrativ”, se arată în Raportul întocmit de Direcția Resurse Umane din cadrul PMC.

Proiectul de hotărâre, propus peste ordinea de zi din 28 martie 2024, prevede modificarea HCL nr. 653/2023 referitoare la reorganizarea Teatrului pentru Copii şi Tineret „Colibri” Craiova, instiuţie publică de cultură de subordonare locală, cu personalitate juridică, ca urmare a comasării prin absorbţia Ansamblului Folcloric „Maria Tănase” Craiova şi Casei de Cultură „Traian Demetrescu” Craiova.

Mai exact, în noua propunere de proiect se prevede proorogarea termenului anterior, 31.03.2024, la 31.05.2024, dată de la care hotărârea 653/2023 va produce efecte asupra instituțiilor publice în cauză: încetarea contractelor individuale de muncă ale salariaților care nu sunt preluaţi în limita posturilor aprobate conform organigramei și statului de funcții; îndeplinirea următoarelor formalități de către managerii instituțiilor publice absorbite, AFMT și TRADEM, respectiv efectuarea inventarelor, a operațiunilor de lichidare și radiere fiscală, întocmirea situaţiilor financiare pentru închiderea exerciţiului financiar; preluarea de către Teatrul „Colibri” Craiova a patrimoniului, arhivei, prevederilor bugetare, execuției bugetare, a actelor financiar-contabile și de evidență operativă de la Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” Craiova şi Casa de Cultură “Traian Demetrescu”

Totodată, se abrogă art. 6. alin 1 referitor la încetarea, cu 1 aprilie 2024, a contractului de management încheiat între primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu și Stănescu Niculina-Eugenia, ca efect al desființării entității și, pe cale de consecință, al lipsei obiectului.

În locul său va apărea un nou articol, cu următorul conținut: ”Până la finalizarea procedurii de comasare, managementul pentru Ansamblul Folcloric “Maria Tănase” Craiova şi Casa de Cultură “Traian Demetrescu” Craiova se va asigura de către managerii interimari, desemnaţi prin dispoziţia primarului municipiului Craiova, conform O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare”.

ALEGEREA EDITORULUI