Austeritate, dar nu pentru toți: Universitatea din Craiova a suplimentat numărul prodecanilor

1533
Universitatea din Craiova și sloganul ei: Tradiție, Performanță, Viziune

Consiliul de Administrație al Universității din Craiova (UCV) a aprobat suplimentarea numărului de prodecani în toate facultățile.

Decizia ar fi fost dispusă în contextul cererii de anulare a actului administrativ de validare a rezultatului alegerilor Rectorului UCV care au avut loc în decembrie 2023, susțin surse Știri Craiova.

Creșterea numărului de locțiitori de decan încalcă dispozițiile celebrei ”ordonanțe a austerității”. Conform OUG nr. 31 din 28 martie 2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, numărul șefilor ar trebui redus, nu mărit.

În ședința din 22.05.2024, CA al UCV a adoptat Hotărârea nr. 17 potrivit căreia, la Art. 14. ”Se aprobă cererile de suplimentare a numărului prodecani conform art. 117 alin. (3) din Carta Universității din Craiova”. 

Conform articolului menționat în Hot. nr. 17/22.05.2024, respectiv Art 117 din Carta UCV,  alin. 2, ”numărul de prodecani se stabilește de Senatul universitar, în raport cu numărul de studenți din fiecare facultate astfel:
a) la facultățile cu până la 1000 de studenți 1 prodecan;
b) la facultățile cu 1001-2000 studenți 2 prodecani;
c) la facultățile cu 2001-4000 studenți 3 prodecani;
d) la facultățile cu peste 4000 de studenți 4 prodecani;

La alin. 3 se menționează că ”în funcție de specificul și necesitățile facultăților, se poate suplimenta numărul de prodecani cu un post la fiecare facultate, la propunerea decanului facultății, cu aprobarea Consiliului de Administrație”.

Cererea pentru creșterea numărului de prodecani a fost admisă la o zi după ce pe rolul Curții de Apel București a fost înregistrată o plângere pentru anularea actului administrativ emis de Ministerul Educației prin care a fost validat rezultatul alegerilor din 14 decembrie 2023 pentru funcția de Rector (Ordinul nr. 6886/27/12/2023).

Surse Știri Craiova susțin că decizia de mărire a efectivului de prodecani ar fi venit de la conducerea Universității. În eventualitatea în care instanța va admite cererea depusă la Curtea de Apel Buurești alegerile ar trebui reluate, iar rectorul și-ar asigura sprijin pentru a le câștiga din nou.

Citește și: Alegerea lui Cezar Spînu ca rector al Universității din Craiova, contestată la Curtea de Apel București

ALEGEREA EDITORULUI