Certificat de urbanism pentru modernizarea pieței de la Ciupercă

823

Primăria Craiova a emis, la sfârșitul lunii trecute, certificat de urbanism pentru modernizarea Pieței de la Ciupercă. Consiliul Local a aprobat investiția încă din decembrie 2020, iar la începutul acestui an municipalitatea a scos la licitație proiectul tehnic (PT), detaliile de execuție şi execuţia lucrării. Contractul, în valoare de 633.000 de lei, fără TVA, a fost atribuit firmei Novara Impex din Craiova în luna aprilie a acestui an. Conform caietului de sarcini, de la semnarea contractului termenul de execuţie pentru întocmirea PT și obţinerea autorizaţiei de construire este de 4 luni, iar pentru execuție 6 luni.

În momentul de față, comercianții de la Ciupercă vând produsele în aer liber, la tarabe. Amplasamentul pieței va rămâne în același loc. Pe terenul de 242 mp vor fi ridicate trei construcții în suprafață totală de 120 mp, adică pe un spațiu mai mare decât cel pe care ființează piața în prezent. Una va fi sub formă de hală metalică închisă, cu uşi-rulou pe trei laturi, unde vor fi vândute frcutele și legumele. Celelalte două construcții vor fi modulare, lipite de ahlă, care vor deservi birourile, respectiv grupurile sanitare.

Localizarea terenului unde funcționează Piața Ciupercă

Rămâne de văzut unde vor fi realizate parcările, dar și spațiile verzi, în condițiile în care, conform Certificatului de Urbanism nr. 1304 din 25.07.2022, ”se vor amenaja spații verzi și plantate în conformitate cu prevederile RGU; Se vor asigura locuri de parcare în incintă conform RLU aprobat cu HCL 489/2021”.

Terenul intravilan aparține domeniului public al Municipiului Craiova și se află în administrarea S.C Piețe și Târguri Craiova. Conform PUG, folosința actuală este curţi construcţii, iar destinaţia după PUG este de zonă cu funcțiuni complexe de interes public și servicii de interes general. Conform PUG aprobat cu HCL 23/2000,prelungit cu HCL 543/2018 imobilul este situat in zona cu functiuni complexe de interes public si servicii de interes general, cu POT maxim 70% și CUT în funcție de regimul de înălțime, dar nu mai mare de CUT 4:

Se propune modernizare Piaţa Ciupercă, POT propus = 49,85%, CUT propus = 0,50 Condiţii: (…) Retragerile pt. imprejmuire si construire sunt de min. 11,50 ml din axul b-dului Stirbei Voda şi cu regim de aliniere a constructiilor propus de 9,50 ml din axul strazii Bibescu. Se vor respecta prevederile Codului Civil pe limita de proprietate privind servitutea de vedere si picatura la streasina; Scurgerea apelor pluviale se vor face in incinta proprietatii (…)”.

Firmat Novara T Impex, care a câștigat licitația pentru modernizarea Pieței Ciupercă, a avut în ultimii 4 ani ani 11 contracte cu statul, în valoare totală de 6.834.342. În Dolj a mai câștigat anul acesta și licitația pentru reparații și modernizări la Inspectoratul e Stat în Construcții Dolj. În trecut a făcut reparaţii curente la etajul III al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova și la extinderea si modernizarea rețelei publice de apă și apă uzată comuna Bistreț.

ALEGEREA EDITORULUI