Mai multe exproprieri pentru extinderea aducțiunii II Isvarna. Almăj, Șimnic și Craiova, pe culoarul lucrărilor

977
Reclame

Autoritățile modifică lista imobilelor afectate de lucrările de execuție pentru reabilitarea și extinderea aducțiunii de apă a firului II Isvarna – Craiova. Ultima variantă, și cea finală, a Studiului de fezabilitate, precum și a proiectului tehnic de execuție a lucrărilor, a condus la schimbări și în privința culoarului de lucrări de utilitate publică pentru localitățile Craiova și Șimnicu de Sus. Asta și ca urmare a schimbării limitelor administrativ-teritoriale dintre cele două. Astfel, unele proprietăți sunt excluse din lista exproprierilor, iar altele – introduse. Pe de altă parte, la Almăj, din cauza unor erori materiale, câteva proprietăți au fost omise din lista inițială a imobilelor care trebuia expropriate, iar altele s-au modificat ca urmare a transferului dreptului de proprietate.

Un proiect de hotărâre care prevede modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Dolj nr. 21/2019 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor
proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Reabilitare și extindere aducțiune fir II Isvarna-Craiova”, cu modificările și completările ulterioare este supus, astăzi, votului aleșilor județeni.

Mai exact, prin proiectul menționat mai sus se aprobă modificarea amplasamentului lucrării de utilitate publică; declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, listele actualizate ale proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale din Șimnic și Craiova, afectați de coridorul de expropriere; sumele individuale suplimentare aferente despăgubirilor; lista imobilelor care nu mai fac obiectul
exproprierii și care vor fi excluse din lista proprietarilor; suprafața totală ce urmează a fi expropriată suplimentar și sumele necesare despăgubirilor.

După modificarea listelor, suprafața totală ce urmează a fi expropriată suplimentar este de
30.645 mp. Sumele individuale estimate suplimentar pentru plata despăgubirilor sunt în cuantum de 379.008 lei și sunt asigurate de Compania de Apă Oltenia SA, după cum se menționează în proiectul supus votului consilierilor județeni.

Cele mai multe exproprieri, la Almăj. Apoi în Craiova și Șimnic

Conform documentelor atașate proiectului de hotărâre al CJ Dolj, la nivelul Craiovei, 155 de proprietăți sunt afectate de coridorul de expropriere, însumând 91.901 mp de teren. Este vorba de teren intravilan din zona C, care, conform rapoartelor de evaluare, întocmite pentru stabilirea prețului de negocierea, suma pornește de la 115 lei/mp, intravilan din zona D – 50 lei/mp, teren extravilan – 23 lei/mp și teren intravilan/extravilan cu acces direct la drumul european și centura ocolitoare a orașului – 40 lei/mp. Astfel, suma minimă totală stabilită pentru plata depăgubirilor se ridică la 1.934.194 lei.

La Șimnicu de Sus 27 de proprietari vor fi expropriați, conform Legii nr. 255/201, suprafața declarată de utilitate publică fiind de 36.887 mp. Valoare este estimată la cel puțin 40.873 lei. Aici este vorba numai despre teren arabil, care, conform rapoartelor de evaluare, are prețul de pornire de 1,45 lei/mp.

La Almăj, lista cuprinde 170 de proprietari și titulari de alte drepturi reale ale căror imobile sunt afectate de coridorul de expropriere. Suprafața expropriată este de 76.881 mp, iar valoarea suprafeței este estimată la 168.776 lei. Pentru metrul pătrat de teren intravilan negocierea pornește de la 11 le, pentru cel intravilan arabil – de la 6,6 lei/mp, iar pentru cel intravilan intabulat ca drum – 2,75 lei/mp.

Listele imobilelor expropriate și ale proprietarilor lor pot fi consultate în cadrul proiectului de hotărâre publicat de CJ Dolj AICI.

ALEGEREA EDITORULUI