Dan Mogoș vrea PUZ pentru un centru medical P+5, într-o zonă unde terenurile sunt exclusiv pentru dezvoltarea infrastructurii aeroportuare

1271
Terenul de 5,7 hectare (hașurat cu albastru) care ar urma să facă obiectul unui nou PUZ. În stânga imaginii se află Aeroportul Craiova
Reclame

Două firme, între care una aparținând medicului Dan Lucian Ștefan Mogoș, vor să elaboreze un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru construirea unui centru medical şi centru logistic de recuperare şi prestări servicii de sănătate (”Oltenia”), cu regim de înălţime maxim de P+5, în parcul industrial de la aeroport.

Conducerea SC High Tech Industry Park Craiova este cea care solicitat un Certificat de urbanism în acest sens, fiind administratorul terenului pe care cele două firme au drept de superficie pe o suprafață totală de 57.200 mp, pe o perioadă de 26 ani.

Conform Certificatului de Urbanism emis de Primăria Craiova pe 3 noiembrie, cu numărul 1891, folosința actuală a terenului este curţi construcţii, iar destinaţia după PUG/PUZ este zonă cu destinație specială – Aeroport.

Astfel, în zona respectivă sunt permise activități cu caracter militar și special și funcțiunile complementare acestora (locuințe de serviciu, accese pietonale si carosabile, rețele tehnico-edilitare).

Conform P.U.Z. aprobat cu H.C.J. nr. 158/2015, imobilul este situat în zonă cu destinație specială (…). Reglementările P.U.Z. prevăd utilizarea terenurilor exclusiv pentru dezvoltarea infrastructurii aeroportuare. Sunt interzise orice altfel de construcții – în afară de constructii/amenajări – pentru dezvoltarea infrastructurii aeroportuare”, după cum se menționează la Regimul tehnic din documentul de urbanism emis de municipalitate.

Tot aici se mai precizează faptul că autoritatea publică locală are dreptul ca prin Certificatul de Urbanism ”să condiționeze autorizarea investiției de elaborarea unui PUZ, prin grija investitorului privat, în condițiile legii, de aprobare a acestuia de către autoritatea publică locală, numai în baza unui aviz de oportunitate întocmit de structura specializată condusă de arhitectul șef”.

Pe lângă avizul de oportunitate, proiectul trebuie suspus și dezbaterii publice.

Prin PUZ se va preciza durata de valabilitate a acestuia. Solicitarea se va face separat pentru avizul de oportunitate, pentru informarea publicului si pentru elaborare PUZ. Solicitarea de informare a publicului şi documentația aferentă completată conform art. 56, alin. 6 şi 7 coroborat cu art. 37 din Ord 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare a publicului se va face în baza unei cereri tip, anterior şi separat de solicitarea de aprobare a documentației urbanistice în Consiliul Local, ce ulterior va fi supusă dezbaterii publice. (…) Documentația de urbanism se va depune în maxim 15 zile de la finalizarea dezbaterii publice, pentru a se putea emite o hotărâre a Consiliului Local prin care se aprobă/se respinge documentația. (…)”, se mai precizează în același CU.

ALEGEREA EDITORULUI