De noaptea minții. Un inginer a predat Contabilitate studenților și masteranzilor de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din Craiova

51121
Sursa foto: Facebook/Viorel Banța

Vreme de trei ani, un absolvent de Automatică, doctor în Mecatronică, fost inginer la compania OMV Petrom, a ținut cursuri și seminarii – din discipline care fac parte din aria științelor economice – studenților și masteranzilor de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA) din Craiova.

Profesorul asociat Viorel-Costin Banța nu numai că nu a avut nicio specializare în domeniul Contabilității, care să-i confere dreptul de a le preda studenților de la FEEA, dar nici nu ar fi trecut prin vreun filtru ori concurs – măcar cel al dosarului cu șină – ca să o poată face. Pe de altă parte, cu toate că nu întrunea nici măcar condițiile de asistent, cel mai probabil cu sprijinul ”potrivit”, ar fi fost angajat direct ca lector, fără concurs, fără avizele Consiliului facultății și Senatului Universității. Acestuia i-au fost acordate ore inclusiv la Master, unde condiția (conform regulamentelor UCV) este să deții cel puțin gradul de conferențiar pentru a putea preda.

Viorel Costin Banța/Facebook

Ce să mai, cariera sa didactică la Facultatea de Economie din Craiova pare desprinsă din povestea lui Făt-Frumos care crește într-un an cât alții în zece. Mai lipsea ca inginerul să le predea studenților de la Litere un curs de bază. Or, de ce nu, celor de la Medicină, sub argumentul că i-ar învăța să opereze pe creier folosind un soft specializat și, drept urmare, n-ar mai fi necesar ca el să aibă și cunoștințele teoretice despre organul pe care îl supune intervenției.

Cum a ajuns un inginer să țină și cursuri și seminarii de contabilitate și economie studenților și masteranzilor de la FEAA

În anul 2016, apar primele semne că la nivelul FEEA ceva avea să se întâmple. Planul de învățământ al facultății se schimbă, iar în anul universitar următor apar noi discipline în orar. În mod logic, modificările nu pot fi aplicate ”peste noapte”, cel puțin nu pe programa studenților deja înmatriculați la acel moment. Adică în orarul cursanților din anii II și III nu ar trebui să survină schimbări, planul de învățământ fiind deja adoptat.

Stiricraiova.ro a studiat documentele, orarul și alte acte relevante care demonstrează că acela este momentul în care se pregătește intrarea inginerului pe ”tărâmul” Contabilității. Urmează o serie de tertipuri care să dea senzația că totul este legal. Însă e fără putință de tăgadă că ”profesorul” de la FEAA nu avea cum să acceadă pe ”culmile” Contabilității fără sprijinul sau concursul decidenților din cadrul Facultății de Economie și din Universitate.

În 2017, Universitatea anunță că FEAA inaugurează primul laborator SAP (System Applications and Products – un sistem care realizează diferite sarcini informatice in cadrul unei companii). Anunțul se regăsește și astăzi pe portalul Universității. Laboratorul este prezentat ca având o capacitate de 36 de locuri și că a fost realizat cu sprijinul ”Accenture”.

Informațiile publicate pe site ridică serioase semne de întrebare având în vedere că una scria pe site-ul Universității, alta se știa la nivelul FEAA – și anume că amenajarea laboratorului ar fi fost sponsorizată de OMV Petrom, companie la care Viorel Banța era angajat la data inaugurării, ca specialist SAP.

Informația din urmă nu se confirmă, având în vedere că singurul contract de sponsorizare existent este unul care datează din 2019 (adică la doi ani distanță de la deschiderea laboratorului), singurul semnatar fiind, pe persoană fizică, inginerul Banța. Cât despre implicarea ”Accenture”, informațiile clare privind implicarea sa lipsesc cu desăvârșire, iar conducerea FEAA a refuzat să ne explice care a fost aceea.

Începând cu anul universitar 2017-2018, diferite discipline contabile și economice sunt preluate de la profesorii care le aveau în regim de plata cu ora și sunt mutate în dreptul unui post vacant de lector din statul de funcții. Postul este revendicat de prorectorul Mihai Magdalena. Se remarcă faptul că unele discipline, clasice de altfel, încep să apară cu o extensie informatică, denumită ERP. Ca de exemplu,  Managementul privind raportările financiar-contabile prin ERP”. Totodată, Viorel Banța le este prezentat cadrelor didactice ca fiind un nou coleg de departament, angajat ca lector asociat.

Înainte de începerea anului universitar, numele Magdalenei Mihai dispare din statul de funcții și apare cel al inginerului Banța. Odată afișat orarul de la master aferent anului 2017-2018 dispare și extensia ERP de la disciplina Managementul privind raportările financiar-contabile“, iar ca titular de curs apare Viorel Banța. Așadar, după ce se creează aparenta legalitate că un inginer poate preda discipline pe care nu le-a studiat niciodată, argumentul fiind acela că utilizează o platformă informatică, un soft, în care sunt aplicate practic cunoștințele acumulate de studenți – prin extensia ERP, aceasta dispare. Deodată, Banța nu mai are competențe doar în domeniul SAP, ci este pe picior de egalitate cu ceilalți profesori cu studii și doctorate în domeniul științelor economice. 

Și în orarele de licență, inginerul Viorel Banța a avut un loc privilegiat. Spre exemplu, la disciplina ”Simulări contabile”, o disciplină obligatorie a domeniului Contabilitate, la care a predat inițial Mihai Magdalena, el devine titular.

Conform cadrelor didactice de la FEAA, Viorel Banța este un cunoscut al prorectorului Magdalena Mihai, care, cu susținerea directorului de la acea vreme a Departamentului Economie, Contabilitate și Afaceri Internaționale (ECAI), Cristian Drăgan, a fost ”împins” în orarul de la Licență și Master. Acest fapt reiese și din faptul că Mihai Magdalena împreună cu Cristian Drăgan modifică circa 8 discipline din domeniul Contabilitate și Economie, cărora le adaugă extensia ERP (fără a consulta membri Departamentului), pentru a-i acorda inginerului aparente ”competențe” de predare. Aspectul este sesizat negru pe alb în mai multe rânduri. Ca de exemplu, la o ședință a Consiliului Facultății din data de 24 septembrie 2018, conform procesului verbal încheiat:

Practic, un individ – posibil cu mai puține noțiuni economice decât ale propriilor studenți – a ajuns să evalueze cursanții, examinându-i și trecându-le oficial note în catalog. 

Impostura și fățărnicia par a fi motive de mândrie pentru Viorel Banța, din moment de a considerat oportun ca în dreptul rubricii ”carieră didactică” din CV-ul personal să menționeze toate disciplinele din domeniul economic pe care le-a predat. În mod vădit ilegal.

Concluzie: Cu sprijinul potrivit, oricine poate preda la FEAA

Conform Legii educației naționale, art. 285 alin 1, în instituțiile de învățământ superior funcțiile didactice sunt de: a) asistent universitar; b) lector universitar/șef de lucrări; c) conferențiar universitar; d) profesor universitar. Tot aici, la alin. 4 se prevede că în învățământul superior poate funcționa personal didactic asociat pentru funcțiile didactice prevazute la alin. (1).

Or, inginerul Viorel Banța nu deținea la nivelul anului 2017-2018, nici în următorii ani în care a predat (inclusiv în 2020) niciuna dintre funcțiile didactice prevăzute de lege (cum reiese clar chiar și din CV-urile sale publice). Cel mult, Banța avea doar calitatea de sponsor – și ea neoficială la acea dată – al dotărilor din laboratorul SAP.Asta pentru că, așa cum menționam la început, contractul de sponsorizare este semnat abia în 2019. 

Ne întrebăm ce carieră didactică și profesională ar fi avut inginerul Viorel Banță dacă Magdalena Mihai ar fi fost, spre exemplu, prorector la Facultatea de Medicină sau directoarea spitalului județean?! Nu de alta, dar se pare că Viorel Banța a fost mereu umbra și urma sa.

Așa cum reiese și din documentul de mai sus, cu toate că inginerul Banță nu întrunea niciuna din condițiile legale pentru a preda în domeniul economic, că la toate disciplinele care i-au fost alocate (cursuri diferite) a prezentat studenților același program informatic și că studenții s-au plâns că profesorul nu se prezintă la cursuri, directorul Departamentului ECAI, Cristian Drăgan, a închis ochii și i-a semnat, în fals, pontajul, permițându-i, totodată, să fie și plătit.

În pofida tuturor intervențiilor colegilor în Consiliul facultății, decanul de la acea vreme, Nicolae Sichigea, cel care prezida și ședințele în care se reclamau (să le spunem) inadvertențe, nu ar fi luat niciun fel de atitudine, permițând, astfel, perpetuarea stării de profundă ilegalitate. Totul în detrimentul studenților. Cum a fost posibil? Poate pentru că între ”actorii” cu putere de decizie implicați în această ireală poveste au existat (și) interese personale, rezolvate în cadru instituțional, care i-a ținut strânși în demersurile ilegale.

Ce spun normele ARACIS

Standardele specifice impuse de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) sunt încălcate flagrant, în mod repetat, în cazul inginerului Viorel Banța. Acesta nu a întrunit niciuna dintre cele 3 condiții esențiale pentru a putea preda discipline din domeniul științelor economice: 

Din CV-ul public al inginerului Viorel Banță reiese că singura sa formare este în domeniul calculatoarelor și al Mecatronicii.

Normele și standardele ARACIS, preluate obligatoriu în toate metodologiile de concurs ale tuturor universităților, prevăd clar că personalul didactic asociat trebuie să susțină un concurs cu subiecte din disciplinele care urmează a fi predate. Ceea ce în cazul lui Viorel Banță nu s-a întâmplat. El a predat… pur și simplu.

Stiricraiova.ro a înaintat Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor o solicitare în baza Legii 544 privind liberul acces la informațiile de interes public. Am solicitat să ni se răspundă la o serie de întrebări privind atât activitatea didactică desfășurată în cadrul laboratorului SAP inaugurat în anul 2017, cât și activitatea cadrului didactic asociat Viorel Banța.

Răspunsul – care, culmea, este semnat și asumat chiar de prorectorul Magdalena Mihai (sub oblăduirea căreia s-ar fi petrecut abuzurile) – este halucinant. Din perspectiva acesteia, informațiile solicitate nu ar fi din spectrul informațiilor publice. Asta în condițiile în care activitatea didactică este una publică, instituția este finanțată din bani publici, iar studentul – care este beneficiarul direct al programelor de studii – are tot dreptul să fie informat corect cu privire la toate aceste aspecte. În orice caz, se pare că indiferent de întrebările formulate în baza Legii 544, răspunsurile Universității din Craiova sunt mereu aceleași, sub pretextul că informațiile n-ar fi publice. O spunem și dintr-o experiență anterioară.

În consecință, de data aceasta redactorul Stiricraiova.ro a formulat o reclamație administrativă întrucât considerăm că dreptul de a avea acces la informații de interes public, altele decât cele comunicate din oficiu, ne-a fost grav încălcat.

Iată ce am întrebat:

1. Care a fost sprijinul concret al ACCENTURE în deschiderea primului laborator SAP, în anul 2017, în cadrul Facultății de Economie și administrarea Afacerilor din cadrul Universității din Craiova și cu ce a contribuit Universitatea? (conform acestui anunț publicat pe site-ul ucv.ro – https://feaa.ucv.ro/one/index.php?option=com_content&view=article&id=2428:primul-laborator-sap-la-universitatea-din-craiova&catid=121&lang=en)
2. Câte cadre didactice (și ce au predat), studenți și masteranzi au beneficiat de dotările acestui laborator de la inaugurare și până la data acestei solicitări?
3. A analizat conducerea FEAA sesizările din ședințele de consiliu cu privire la faptul că un inginer, Banța Viorel, nu ar fi deținut niciuna dintre funcțiile didactice prevăzute de lege și nici o specializare în domeniu? Ce măsuri a luat?
4. Ce măsuri a întreprins conducerea FEEA ca urmare a sesizării studenților, fapt menționat în proces verbal de ședință, adusă la cunoștința Consiliului facultății, cu privire la faptul că Banța Viorel nu își susținea cursurile, acesta predând simultan și la ASE București și, totuși, a fost plătit?
5. A parcurs Banța Viorel procedura de depunere a unui dosar la Direcție Resurse Umane a UCV, în vederea susținerii examenului pentru a preda discipline în regim plata cu ora?
6. În baza căror documente/examene a fost promovat Banța Viorel ca lector universitar, funcție care-i permite să predea la licență și, ulterior, drept conferențiar, care-i permitea să predea la master?
7. Care este punctul de vedere al conducerii Universității din Craiova despre faptul că unui cadru didactic asociat, fără studii absolvite cu licență, master sau doctorat în domeniul științelor economice, ci al mecatronicii și roboticii, i s-a acordat dreptul de a preda Contabilitate (cu și fără extensia ERP) studenților și masteranzilor din cadrul FEEA?
În cuprinsul solicitării am precizat faptul că dispozițiile art. 7 din Legea nr. 190/2018 derogă de la Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal, întrucât menționarea lui Viorel Banța are legătură strict cu calitatea sa de persoană publică ori cu caracterul public al faptelor în care ar fi implicat.
Iată și răspunsul transmis de Rectorat:

Redactorul Stiricraiova.ro l-a contactat telefonic și pe fostul cadru didactic asociat la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din Craiova, Viorel Banța. Nu pentru a-i cere ”permisiunea” să-l întrebăm dacă îi dă voie Universității din Craiova să ne răspundă la întrebările care îl vizează. Ci pentru a-i cere un punct de vedere față de situațiile pe care noi le-am prezentat în cuprinsul acestui material. Acesta ni l-a oferit. Însă, la scurt timp după încheierea convorbirii, Viorel Banța s-a răzgândit și a cerut ca punctul său de vedere să nu fie publicat, motivând că nu vrea să comenteze oficial pe marginea subiectului.

Situația descrisă succint în acest material face și obiectul unui dosar aflat pe rolul Tribunalului Dolj.

ALEGEREA EDITORULUI