Consultare publică pe PUZ-ul cimitirului militar pe care MApN vrea să-l facă lângă Cimitirul Nord

1010
PUZ Cimitir militar cazarma 3155

Ministerul Apărării vrea să construiască în zona Tancodrom un cimitir militar pe o suprafață de 70.500 mp. Terenul este situat lângă Cimitirul de Nord administrat de RAADPFL Craiova. Folosința actuală este de pășune, iar destinația după PUG este una specială, afectată parțial de străzi, rețele de utilitate publică și culoare de protecție ale acestora, dar și de protecție cale ferată. De altfel, pe teren este interdicție temporară de construire până la aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ).

Proiectul de act normativ pentru elaborarea PUZ-ului a fost pus în consultare publică de Primăria Craiova, pentru că beneficiarul – MApN – propune ridicarea interdicției de construire instituită prin PUG, precum și reconsiderarea funcțională a zonei în vederea implementării proiectului, pe Aleea 4 Șimnic, nr. 21.

Se propune elaborare PUZ în vederea construirii cimitir militar în Cazarma 3155 și construcții aferente P-P+1, cu POT propus=2% și CUT propus=0,04. Conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, autoritatea publica locala are dreptul ca prin CU “să conditioneze autorizarea investitiei de elaborarea unui PUZ, prin grija investitorului privat, in conditiile legii, si de aprobarea acestuia de catre autoritatea publica locala, numai în baza unui aviz de oportunitate întocmit de structura specializată condusă de arh şef“, conform Certificatului de Urbanism emis de municipalitate în ianuarie 2022.

Termenul de valabilitate al PUZ-ului propus este de 10 ani de la data aprobării lui.

Conform HCL nr. 118/2011, publicul trebuie implicat și consultat în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și amenajarea teritoriului Municipiului Craiova.

Persoanele interesate pot trimite sugestii/observații, până la data de 20.04.2023, utilizând formularul ON-LINE sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetățeni, str. Târgului nr. 26. Documentația poate fi analizată AICI.

ALEGEREA EDITORULUI