Școala Gimnazială ”Anton Pann” Craiova: „PNRR – Fonduri pentru România modernă și reformată!”

615

SCOALA GIMNAZIALA “ANTON PANN” CRAIOVA, din Județul Dolj , CRAIOVA, str. BUCOVAT, nr.76, implementează începând cu data de  26.09.2022 proiectul PNRR.

Cod proiect : F-PNRAS-1-2022-1648

Proiectul este finanțat de Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și investiții, în cadrul Componentei 15 – Educație a Planului Național de Redresare și Rezilienta al României (PNRR), R3. Reforma sistemului de invatamant obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii – I4. Sprijinirea unităților de invatamant cu risc ridicat de abandon școlar.

Axa prioritară : Prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii

Titlul proiectului: PNRAS Scoala Anton Pann, Craiova

Valoarea proiectului: 870.250.,00 lei

Durata de implementare 26.09.2022-27.09.2025, pe parcursul a 3 ani școlari.

Obiectivele proiectului

Obiectiv 1. Scăderea numărului de elevi care se află în risc de abandon școlar prin oferirea de articole necesare procesului de școlarizare

Obiectiv 2. Stimularea perfecționării cadrelor didactice prin sesiuni de formare în urma cărora sa dezvolte abilități alternative de predare.

Obiectiv 3. Creșterea ratei de absolvire a ciclului de invatamant gimnazial prin organizarea de activități școlare conexe ariei curriculare.

Obiectiv 4. Creșterea procentului de elevi înscriși la Evaluarea Națională prin activități motivationale și de invatare alternativa.

Beneficiarii proiectului  și grupul tinta:

Beneficiarii proiectului sunt cei 402 de elevi înmatriculați în clasele V-VIII, cei 23 de profesori din cadrul unității noastre de învățământ.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de:

 Elevi cu prezența scăzută la scoala (elevul are peste 20 de absente nemotivate/luna)

 Elevi cu rezultate scăzute la învățătură (elevii cu medii sub 7 la limba  romana/matematica sau medii generale mai mici de 6,5 sau elevul a rămas corigent la cel puțin o materie)

 Elevii care au repetat cel puțin un an sau doi ani școlari

 Elevi care au un istoric școlar de sancțiuni

 

 

 

 

 

ALEGEREA EDITORULUI