Șeful PSD Dolj, Claudiu Manda, a scăpat de judecată. Simcelescu, condamnat la 3 ani cu suspendare

1506

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus încetarea procesului președintelui PSD Dolj, europarlamentarul Claudiu Manda. El era judecat pentru că ar fi intervenit pe lângă directorul AJPIS Dolj pentru favorizarea unor asistaţi social care au încasat ajutor social necuvenit.

Faptele de care era acuzat – săvârşirea infracţiunii de folosire a influenţei ori autorităţii ca persoană cu funcţie de conducere într-un partid în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite – s-au prescris ca urmare a două decizii ale Curţii Constituţionale care au salvat deja multe alte nume din peisajul poliric românesc și nu numai.

Marius Nicolae Simcelescu, la data faptei directorul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Dolj, a fost condamnat la 3 ani închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu, acesta având de plătit şi suma de 315.850 lei către AJPIS Dolj. Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.

Iată soluția pronunțată azi de ÎCCJ:

  • Soluție: Condamnare – Condamnare fără acord de recunoaştere
  • Detalii soluţie: Cu unanimitate: I. În baza art. 396 alin. (1), (6) ?i (8) din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală, art. 154 alin. (1) lit. d) din Codul penal ?i art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. (1) din Codul penal, interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României şi Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului Manda Claudiu-Iulian, pentru comiterea infrac?iunii prevăzută de art. 13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea ?i sanc?ionarea faptelor de corup?ie, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 275 alin. (1) pct. 3 lit. b) din Codul de procedură penală, obligă inculpatul Manda Claudiu-Iulian la plata sumei de 1500 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu majoritate: II. În baza art. 132 din Legea nr.78/2000 raportat la art. 297 din Codul penal, condamnă pe inculpatul Simcelescu Marius-Nicolae (…), la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. În baza art. 67 din Codul penal raportat la art. 297 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b) din Codul penal, pe o durată de 3 ani, în condi?iile prevăzute de art. 68 din Codul penal. În baza art. 65 din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) ?i b) din Codul penal. În temeiul dispozi?iilor art. 91 alin. (1) din Codul penal, suspendă executarea pedepsei de 3 ani închisoare, sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 3 ani, stabilit în condi?iile prevăzute de art. 92 alin. (1) din Codul penal. În baza art. 93 din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: – să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Dolj, la datele fixate de acesta; – să primească vizitele consilierului de proba?iune desemnat cu supravegherea sa; – să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; – să comunice schimbarea locului de muncă; – să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. (3) din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunită?ii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul următoarelor institu?ii: Biblioteca Jude?eană „Alexandru şi Aristia Aman” şi Centrul pentru Prevenirea, Evaluarea şi Consiliere Antidrog Dolj, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. Conform art. 91 alin. (4) din Codul penal, atrage aten?ia inculpatului asupra consecin?elor săvâr?irii unei noi infrac?iuni, ale nerespectării măsurilor de supraveghere ?i a obliga?iilor dispuse pe durata termenului de supraveghere. Pune în vedere inculpatului prevederile art. 96 din Codul penal referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 25 din Codul de procedură penală raportat la art. 397 alin. (1) din Codul de procedură penală, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Agen?ia Jude?eană pentru Plă?i ?i Inspec?ie Socială Dolj şi obligă inculpatul Simcelescu Marius-Nicolae la plata sumei de 315.850 lei, către partea civilă, cu titlu de prejudiciu material. Men?ine măsura asiguratorie dispusă faţă de inculpatul Simcelescu Marius-Nicolae prin ordonanţa nr. 24/P/2015 din data de 25 mai 2020 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, până la concurenţa sumei de 315.850 lei. În baza art. 274 alin. (1) din Codul de procedură penală, obligă inculpatul Simcelescu Marius-Nicolae la plata sumei de 1500 lei, cu titlul de cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 275 alin. (6) din Codul de procedură penală, onorariile cuvenite apărătorilor desemna?i din oficiu, până la prezentarea apărătorilor ale?i, în sumă de câte 360 lei, rămân în sarcina statului şi se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel, pentru procuror ?i păr?i, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12 iunie 2023. ………….. Cu opinie separată în sensul achitării inculpatului Simcelescu Marius Nicolae, în temeiul art.396 alin.(5) cod procedură penală în ref. la art.17 alin.(2) cod procedură penală şi art.16 alin.1 lit.b) teza a II a cod procedură penală, pentru infrac?iunea de ”abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit” prevăzută de art.132 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea ?i sanc?ionarea faptelor de corup?ie raportat la art.297 din Codul penal.

ALEGEREA EDITORULUI