Magistrații Curții de Apel Craiova suspendă judecarea cauzelor în semn de protest

675

Judecătorii Curţii de Apel Craiova au votat în unanimitate ca începând de miercuri, 21 iunie, să suspende judecarea cauzelor, cu excepţia celor urgente, ”până când puterea legiuitoare va înţelege să respecte statutul magistraţilor şi independenţa sistemului judiciar”, conform unui comunicat remis presei.

Judecătorii Curţii de Apel Craiova se plâng de lipsa de previzibilitate a modificărilor legislative şi ”comunicarea defectuoasă” din partea reprezentanţilor puterii legislative şi executive, care ”a adâncit deja criza de personal, provocând o veritabilă depopulare a instanţelor judecătoreşti”.

”Demersurile recente ale puterilor legislativă şi executivă ignoră această realitate constituţională, subminează profund garanţiile oferite de Constituţie şi zdruncină însăşi temelia statului de drept. Legiuitorul nu oferă justificări rezonabile pentru aceste modificări legislative intempestive, realizate fără o consultare reală cu reprezentanţii corpului profesional şi cu nesocotirea recomandărilor Comisiei de la Veneţia şi organismelor internaţionale”, se arată în comunicatul de presă.

Adunarea Generală a judecătorilor a decis ca următoarele tipuri de cauze, urgente prin natura lor, să fie judecate şi în perioada protestului :

             Secţia Contencios administrativ şi fiscal: litigii privind regimul străinilor şi litigii în materia achiziţiilor publice care au ca obiect medicamente, materiale sanitare şi hrana în spitale (inclusiv incidentele procedurale şi căile de atac referitoare la acestea), restituire de cauţiune.

Secţia a II a Civilă: cereri de suspendare provizorie a executării hotarârilor, apelurile împotriva hotărârilor pronunţate în materia cererii de deschidere a procedurii insolvenţei formulate de debitor, concordat, ordonanţe preşedinţiale, masuri asiguratorii, cereri de suspendare a executarii hot. AGA, recursuri împotriva încheierii prin care se respinge cererea de sesizare a CCR, cauzele în care parţile au încheiat un acord de mediere, cereri de strămutare pentru cererile de mai sus.

Secţia de Litigii de muncă şi asigurari sociale: cereri de ordonanţă preşedinţială, suspendare provizorie, suspendarea executării, măsuri asiguratorii, acţiune în constatare a nelegalitătii grevei, actiunea in suspendarea grevei, recursul împotriva încheierilor de respingere a cererilor de sesizare a CCR – incidentele, incompatibilitătile, căile de atac, cereri de strămutare, îndreptare, completare sau lămurire dispozitiv în legatura cu acestea.

Secţia I-a Civilă : în materie civilă : adopţie, plasament, plasament de urgenţă, ordonanţă preşedinţială, sechestru asigurator, sechestru judiciar, suspendare executare, suspendare provizorie a executării, cauze la Legea 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cereri de strămutare – cereri reexaminare  taxa timbru, cereri de revizuire şi contestaţii în anulare, conflict de competenţă – în materiile aratate anterior.

– în materia minori şi familie : adopţie, plasament de urgenţă, ordonanţă preşedinţială, suspendare executare, suspendare provizorie a executării – cereri reexaminare  taxa timbru, cereri de revizuire şi contestaţii în anulare, conflict de competenţă – în materiile aratate anterior.

– recursuri împotriva încheierilor de respingere a cererilor de sesizare a CCR.

            Secţia penală şi pentru cauze cu minori

1) Cauze aflate în competenţa Judecătorului de drepturi şi libertăţi (cauze directe şi cauze soluţionate de completurile de contestaţii Judecător de drepturi şi libertăţi): în materia măsurilor preventive măsurilor de protecţie a victimelor şi martorilor, aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical, autorizarea metodelor de supraveghere tehnică (art. 138 şi următoarele Cod pr.penală); audierea anticipată (art. 308 Cod pr.penală);

2) Cauze aflate în faza de cameră preliminară şi în curs de judecată : cauzele în care au fost dispuse măsuri preventive, contestaţii împotriva măsurilor asigurătorii, cauzele privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală (mandat european de arestare activ şi pasiv, extrădare activă şi pasivă, transfer persoane condamnate, ordin european de anchetă având ca obiect obţinerea de probe printr-o metodă de supraveghere tehnică; contestaţiile la executare referitoare la deducerea suplimentară acordată de statul emitent al certificatului în măsura în care completul investit apreciază urgenţa soluţionării cauzei), cauzele în care s-au luat măsuri de protecţie a victimelor şi a martorilor, cauzele privind măsuri de siguranţă cu caracter medical; regulator de competenţă, incidentele procedurale în cauzele apreciate ca având caracter urgent, conform celor detaliate la alineatele precedente şi cauzele apreciate de judecător sau de instanţa de judecată ca urgente (ex: cauze în materia executării pedepselor privative de libertate, în materia măsurii de siguranţă a internării medicale şi obligării la tratament medical, cauze în care este iminentă împlinirea termenului de prescripţie a răspunderii penale) incidentele procedurale în cauzele apreciate ca având caracter urgent, conform celor detaliate la alineatele precedente.

Totodată s-a decis :

–          transmiterea către preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele Senatului, preşedintele Camerei Deputaţilor, Avocatul Poporului a unei solicitări de sesizare a Curţii Constituţionale pentru realizarea controlului de constituţionalitate, în situaţia în care proiectul de lege privind modificarea pensiilor de serviciu ale judecătorilor şi procurorilor va fi adoptat (inclusiv amendamentele lansate în spaţiul public în data de 29 mai 2023).

–          mandatarea preşedintelui Curţii de Apel Craiova pentru adoptarea unei rezoluţii comune a preşedinţilor curţilor de apel la întâlnirea care va avea loc pe această temă la Iaşi, în data de 30 iunie 2023.

Pentru reevaluarea măsurilor ce se impun în funcţie de parcursul procesului legislativ, Adunarea Generală a judecătorilor Curţii de Apel Craiova urmează a fi reconvocată la un moment ulterior.

ALEGEREA EDITORULUI