ABA Jiu amenajează Jiul cu bani europeni ca să apere Craiova împotriva inundațiilor

674

Administrația Națională “Apele Române”, prin Administrația Bazinală de Apă Jiu, implementează proiectul “Amenajarea complexă a râului Jiu în vederea apărării împotriva inundațiilor în municipiul Craiova”, cofinanțat din Fondul de Coeziune în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 5 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și a gestionării riscurilor, Obiectivul Specific 5.1. – Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației cauzate de fenomene naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și eroziunea costieră.

Valoarea totală a proiectului este de 149.112.753,71 lei, din care contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune este de 126.273.791,81 lei și 22.283.610,30 lei, de la bugetul de stat.

Obiectivul general al proiectului constă în reducerea pagubelor potențiale viitoare, asigurând o protecție semnificativă a zonei analizate împotriva inundațiilor la probabilitatea de 0,2% pentru municipiul Craiova și 1% pentru localitățile aval de acumularea Dumbrava – Rocșoreni și localitățile aval de barajul Ișalnița.

Obiectivul specific al proiectului îl constituie atât punerea în siguranță a barajului Dumbrava – Rocșoreni din județul Mehedinți, cât și amenajarea râului Jiu pentru mărirea gradului de siguranță a digurilor de pe sectorul amintit.

Ca urmare a viiturilor din anul 2014, din cauza unor infiltrații puternice, pe lângă conducta golirii de fund, lacul de acumulare Dumbrava a fost golit, prezentând o stare avansată de degradare la nivelul descărcătorului și construcțiilor aferente acestora.

Având în vedere toate acestea, era necesar un proiect pentru punerea în siguranță a barajului Dumbrava-Rocșoreni, acumularea asigurând folosința de atenuare a viiturilor pe râul Argetoaia, cu efect de apărare împotriva inundațiilor obiectivelor din aval.

Totodată, digurile de apărare de pe malul stâng al râului Jiu au fost construite în anul 1963, având rolul de apărare a municipiului Craiova. În prezent, aceste diguri prezintă degradări ale coronamentului ca urmare a duratei mari de exploatare, a circulației pe dig și a acțiunii fenomenelor meteorologice (îngheț-dezgheț, perioade de secetă alternate cu precipitații cu un caracter torențial, viituri și scurgeri de pe versanți etc.). De asemenea, cota coronamentului digurilor este sub cea de asigurare, existând zone de inundare natural, ceea ce impune reabilitarea opritoarelor. Astfel, amenajarea râului Jiu se face prin mărirea gradului de siguranță a digurilor existente pe cele două maluri ale cursului de apă, stâng și drept. Investițiile realizate vor conduce la o îmbunătățire semnificativă a calității vieții populației locale și vor asigura o creștere economică viitoare a zonei.

În cadrul proiectului se vor realiza următoarele tipuri de lucrări:

Obiectiv I: Punerea în siguranță a barajului Dumbrava – Rocșoreni, județul Mehedinți

 • refacerea corpului barajului prin remedierea cavernelor și asigurarea planeității paramentelor pe toată suprafața acestora;
 • refacerea protecției taluzului amonte refacerea grinzii de beton pentru sprijinirea pereului;
 • asigurarea protecției vegetative a taluzului aval prin înierbare;
 • refacerea golirii de fund: refacerea accesului, cât și a debușării;
 • reabilitarea turnului de tip călugăr existent;
 • reabilitarea căminului de vane, cea a galeriei de evacuare și a echipamentelor hidromecanice; refacerea descărcătorului de ape mari pe actualul amplasament;
 • realizarea unei scări de pești pe canalul evacuator al deversorului lateral;
 • realizarea aparaturii de măsură și control necesare pentru urmărirea comportării construcțiilor.

Obiectiv II: Amenajarea râu Jiu pentru mărirea gradului de siguranță a digurilor pe sectorul baraj Ișalnița-aval municipiul Craiova, județul Dolj

 • mal stâng – sectorul baraj Ișalnița – aval municipiul Craiova – se vor supraînălța digurile (confluență Amaradia – Mofleni – Podari, pe 12,9 km);
 • mal drept – supraînălțarea digurilor existente pe sectorul 1 baraj Ișalnița – amonte confluență pârâu Tejacu (840 m) și a digurilor existente pe sectorul 2 aval confluență pârâu Tejacu – pod Bucovăț (702 m);
 • închidere incintă pe o lungime totală de 557 metri (protecție localitatea Leamna de Jos), valorificând linia de apărare existentă – 529 m și închidere Valea Mare – 28 m;
 • asigurarea conectivității laterale a râului Jiu în zona localității Leamna de Jos.

Durata de implementare a proiectului a fost de 64 de luni, respectiv până la data de 31 decembrie 2023. Până la această dată au fost realizate celelalte etape ale proiectului, până la finele anului urmând să fie executate lucrările menționate.

Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 răspunde provocărilor de dezvoltare identificate la nivel național în ceea ce priveşte infrastructura şi resursele, reducerea efectelor și a pagubelor asupra populație cauzate de fenomene naturale associate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și eroziunea costieră.

ALEGEREA EDITORULUI