ANUNȚ: Stație de Epurare Energie Zero în Municipiul Craiova – ZEP Craiova

408

Proiectul 2021/325457
Titlul proiectului: Stație de Epurare Energie Zero in Municipiul Craiova – ZEP Craiova (Zero Energy Waste Water Treatment Plant in Craiova Municipality – ZEP Craiova).

Denumirea programului: Programul pentru Energie în România
Mecanismul Financiar Norvegian 2014‐2021
Apel 3.1 ‘Capacitate sporită de furnizare a energiei regenerabile’
Alte Surse Regenerabile de Energie (SRE)
Domeniu de interes: Energie regenerabilă

Operator de Fond pentru Program: Innovation Norway
Beneficiar: SC COMPANIA DE APA SA
Buget total eligibil propus: 616.820 EUR
Valoarea grant 85% Innovation Norway: 524.297 EUR
Finantare proprie 15% CAO: 92.523 EUR
Sursa de finanțare grant: granturi SEE și Norvegiene 2014-2021 administrate de Innovation Norway

Activități bugetate:

Activitatea 1 – Proiectare și investiții de proiect – Înființarea unei centrale fotovoltaice, inclusiv instruirea operatorilor fotovoltaici

Activitatea 2. Management intern de proiect, audit financiar

Activitatea 3. Activități de diseminare și publicitate

Scopul proiectului: Realizarea unei centrale fotovoltaice cu sistem de panouri fotovoltaice la sol, în cadrul Stației de epurare Făcăi, acoperind parțial baza proprie de consum de energie electrică. Astfel, vor fi instalate un total de 642 de panouri fotovoltaice monocristaline cu o putere totală instalată de aproximativ 350 kWp.

Panourile vor fi montate pe o structura metalică mobilă cu o singură axă (N-S). S-a ales un panou bifacial de 545 Wp sau echivalent cu tehnologie semicelulă, reconfigurarea dimensională este posibil pentru orice alt tip de panou. Modulele vor fi instalate la sol, grupate pe rânduri și apoi pot fi conectate la 7 invertoare de 50 kVA.

Panourile FV vor fi fixate pe suporturi special concepute, care respectă înclinația necesară 0⁰-60⁰ pentru structurile mobile, precum și cerințele legate de greutatea ansamblului modulului FV și de sarcinile suplimentare generate de factorii meteorologici – vânt, zăpadă, ger.

Obiective specifice:
Reducerea emisiilor de CO2;
Reducerea consumului și a costurilor energiei electrice.

Data de început a proiectului: septembrie 2022
Perioada de implementare: 15 luni (septembrie 2022 – decembrie 2023)

Rezultate estimat:
• Reduceri anuale estimate ale emisiilor de CO2: 175 tone CO2
echivalent/an;
• Energia produsă din alte surse regenerabile în MWh/an: 572 MWh/an;
• Capacitate instalată de producere a energiei electrice (în MW): 0,350
MW;
• Număr de instalații noi de producere a energiei regenerabile: o instalație fotovoltaică (panouri bifaciale amplasate pe o structură metalică mobilă cu o singură axă, Nord-Sud);

Această economie de energie și costuri reprezintă aprox. 17% din valoarea actuală a facturilor plătite de companie. Acoperirea energetică fost calculată pentru acest proiect fotovoltaic la 18,7% din consumul total de energie electrica din Stația de Epurare.

ALEGEREA EDITORULUI