Se închide Revolut România? Banii din conturile deschise la bănci străine pot fi luați de executorii judecătorești

6525

Banca lituaniană Revolut a fost obligată de o instanță românească să transfere din contul din străinătate al unui client de-ai săi, către un executor judecătoresc, banii datorați de acesta unui creditor căruia nu i-a restituit un împrumut.

Revolut Bank are aproape 4 milioane de clienți în România, mulți dintre ei fiind persoane care înregistrează restanțe la plata împrumuturilor luate de la diverse instituții financiare din România și care folosesc serviciile bancare ale băncii străine crezând că scapă de executarea silită.

Este vorba despre o decizie definitivă a Tribunalului Gorj care deschide calea nu numai a executării silite de către executorii judecătorești români a banilor mutați în Lituania prin Revolut, dar a tuturor banilor pe care un datornic îi are într-un cont din străinătate la o bancă străină, cu condiția ca acea bancă să aibă o sucursală în România.

Inclusiv banii românilor care nu au datorii, dar pe care Revolut îi circulă prin conturile sale de la Libra Bank, pot fi luați de executorii judecătoreștii pentru datoriile altor clienți.

Speța judecată

În anul 2018, domnul P.G.D.A. a luat un împrumut de la o bancă cu acționariat austriac. Astfel, el a devenit debitorul (datornicul) creditorului băncii, fiind obligat, prin contractul de împrumut semnat, să returneze banii împrumutați și dobânda aferentă.

Din cauza faptului că debitorul nu și-a respectat contractul de împrumut, în anul 2022 banca s-a adresat executorului judecătoresc George Leontin Tăbăran, pentru a recupera silit datoria din bunurile, veniturile și conturile datornicului.

După obținerea încuviințării executării silite, executorul judecătoresc a aflat că P.G.D.A. are aplicația de telefon Revolut, pe care o folosește pentru a efectua transferuri de bani.

Revolut, ”mantia” datornicilor 

Inițial Revolut a fost o firmă britanică fondată de ruși, dar pentru operațiunile din Uniunea Europeană aplicația Revolut este a băncii lituaniene Revolut Bank UAB, iar banii clienților săi sunt în Vilnius, capitala acestei țări.

Faptul că Revolut este o bancă străină a împiedicat mult timp accesul executorilor judecătorești la banii debitorilor, executorii români având dreptul de face executare silită doar asupra bunurilor și veniturilor din România. În trecut doar persoanele foarte potente financiar avea resursele necesare pentru a-și deschide conturi în străinătate, fiind preferată Elveția și Marea Britanie.

Lumea a evoluat și Revolut a reușit să aducă pentru oricine posibilitatea de a avea cont în străinătate și, în consecință, de a beneficia de avantajele de a nu putea fi executat silit decât de autoritățile din acea țară. Acesta este unul din motivele pentru care tot mai mult români cu datorii, dar care nu voiau să fie executați silit, și-au instalat aplicația Revolut.

Totuși, în anul 2022, Revolut Bank Vilnius a făcut o greșeală care acum îi va costa mult: și-au deschis sucursală în România. Însă nu au transferat conturile milioanelor de clienți români către sucursala din România.

Un executor judecătoresc a găsit breșa băncii lituaniene

Deschiderea sucursalei a atras atenția executorului judecătoresc George Leontin Tăbăran. Conform paginii web a biroului de executor, motto-ul său este „Echipa BEJ Tăbăran George Leontin face față oricărei provocări!” și angajații își încep fiecare zi de lucru cu sloganul  Noi recuperăm tot!.

Executorul Tăbăran este un persoană cunoscută drept un jurist extrem de abil, care, prin profunzimea argumentelor, face liniște când vorbește despre chestiuni juridice, așa cum se întâmplă la ședințele breslei – în Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Craiova – sau în discuțiile cu amicii săi din domeniul justiției din Oltenia.

Văzând că foarte mulți dintre debitorii pe care îi are în executare au conturi la Revolut, prin care rulează sume uriașe, executorul Tăbăran a decis să-și confirme renumele de cel mai descurcăreț executor din Oltenia și să inoveze în drept: Ce ar fi dacă ar trimite adrese de poprire la proaspăt deschisa sucursala din București a băncii lituaniene Revolut?

Poprire către sucursala românească, urmată de acțiune în instanță

Astfel, în cursul anului trecut, a efectuat demersuri specifice. Cu ajutorul unor structuri speciale ale Statului Român (cu care unii executori colaborează pentru obținerea de intelligence financiar) executorul a identificat datornicii care au aplicația Revolut și sunt clienții acestei bănci lituaniene. Apoi, a trimis la Revolut – Sucursala București poprire pe banii din conturile datornicilor. Însă sucursala din București nu l-a băgat în seamă și nu i-a virat niciun ban.

Pasul următor al strategiei a fost să apeleze la instanța de judecată pentru obținerea unei hotărâri de validare a popririi, adică o sentință prin care judecătorul mută datoria de la debitorul inițial (cel care a luat creditul în cazul nostru) la persoana poprită. Astfel, dacă judecătorul este de acord, Banca Revolut urmează să achite ea, din proprii bani, creditul restant al datornicului.

Pe 9 iunie 2023, pe rolul Judecătoriei Motru, executorul judecătoresc George Leontin Tăbăran a înregistrat cererea de validare a adresei de poprire a conturilor dlui. P.G.D.A. În acest demers, a primit sprijinul de specialitate al creditorului datoriei. În cerere a susținut că prin adresa din data de 02.05.2023 a dispus instituirea popririi asupra tuturor conturilor pe care debitorul urmărit P.G.D.A. le deține la terțul poprit Revolut Bank UAB, însă terțul poprit nu a comunicat niciun răspuns la dispoziția de înființare a popririi. Executorul a arătat că Revolut nu i-a virat niciun leu și nici nu și-a îndeplinit până la această dată obligațiile prevăzute de Codul de procedură civilă.

Strategia

Dar nici Revolut nu a stat degeaba. În apărare, Revolut UAB Bank – Sucursala București a cerut respingerea transferului datoriei de la dl. P.G.D.A. la Revolut deoarece conturile bancare ale celor care folosesc aplicația Revolut sunt administrate de o entitate străină, ale Revolut Bank UAB, care are sediul în Vilnius, Lituania. De asemenea, au susținut că Revolut Bank UAB Vilnius – Sucursala București are un scop pur administrativ, „sucursala nefiind operațională în adevăratul sens al cuvântului”. Drept urmare, Revolut Bank UAB Vilnius – Sucursala București nu administrează conturile din Vilnius ale datornicului, ci doar conturi din România. Iar debitorul nu are conturi în România, ci în Vilnius.

Însă, executorul judecătoresc George Leontin Tăbăran se aștepta la aceste argumente și a învederat instanței că, din punct de vedere juridic, sucursala din București a Revolut Bank UAB nu are o personalitate juridică diferită de Revolut Bank UAB, ci reprezintă și sunt una și aceeași persoană. Drept urmare, nu contează că în Vilnius este deschis contul, ci, pentru ca executorul să aibă competența teritorială să trimită popriri contează că pe teritoriul României există sucursala, care este un dezmembrământ al Revolut Bank UAB.

Instanța a obligat Revolut să plătească datoria clientului

Analizând argumentele Revolut și ale lui Tăbăran, Judecătoria Motru a concluzionat că debitorul are cont bancar la Revolut Bank UAB și că trebuia să se fi dat curs popririi.

În numele legii, instanța de judecată a dispus validarea adresei de poprire, consfințind transferul datoriei de la P.G.D.A. la Revolut Bank UAB, care trebuie să achite datoria neplătită de acesta:

”Admite cererea de validare poprire. Validează poprirea înființată de BEJ Tăbăran George Leontin în dos. 493/E/2022, prin Adresa de înființare a popririi din data de 02.05.2023 asupra veniturilor debitorului P.G.D.A. Obligă terțul poprit să plătească creditorului sumele datorate debitorului, până la concurența sumei totale de 8469,27 lei, reprezentând creanță și cheltuieli de executare, cu respectarea disp. art. 729 C.proc.civ. Obligă terțul poprit la plata sumei de 20 lei cheltuieli de judecată. Cu drept de apel, care se va depune la Judecătoria Motru, în termen de 5 zile de la comunicare. Pronunţată la Judecătoria Motru, azi 14.09.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei”.

Banca a făcut apel și a pierdut

Evident că Revolut nu a fost de acord cu sentința Judecătoriei Motru și a făcut apel. Pe data de 01.02.2024, Tribunalul Gorj, ca instanța superioară, a menținut sentința judecătoriei prin decizie definitivă și irevocabilă, obligând Revolut să plătească în plus și cheltuieli de judecată mai mari decât datoria debitorului:

”Respinge apelul, ca nefondat. Obligă apelanta să achite intimatei Banca […] suma de 10.000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluției la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei, azi, 01.02.2024”.

Acest dosar de instanță nu este nici primul și probabil nici ultimul pierdut de Revolut, care a mai pierdut definitiv un proces de validare poprire la Tribunalul Gorj, dar pe motive formale deoarece avocații Revolut nu au depus la timp apelul, întârziind o zi:

„Termenul în care trebuia exercitat apelul împotriva 1403/14.09.2023 pronunțată de către Judecătoria Motru în dosarul nr.1815/263/2023 curge de la data de 29.09.2023, data comunicării hotărârii către apelantă, conform dovezii de înmânare existentă la fila 62 din dosarul nr. 1815/263/2023 al Judecătoriei Motru. Apelul formulat în prezenta cauză a fost trimis prin e-mail la data de 06.10.2023, după expirarea termenului de 5 de zile prevăzut de lege, termenul de apel calculat în condițiile art.181 alin.1 pct.2 Cod procedură civilă împlinindu-se la data de 05.10.2023, fiind înregistrat pe rolul Judecătoriei Motru la data de 09.10.2023.”

Cum va fi executată Revolut

În apărarea sa, Revolut a susținut că sucursala sa din București nu este operaționalizată. La cum se orientează practica judiciară ce pare să nu țină cont de faptul moneda electronică a debitorilor este în Vilnius, ci să țină cont doar de existența sucursalei în București, se anunță zile negre pentru Revolut.

Anul trecut, executorii judecătorești au încercat poprirea conturilor deschise de Revolut la Libra Bank România pentru debitorii din România, deoarece prin acestE conturi de la Libra Bank circulă de fapt o parte din banii clienților Revolut. Instanțele au respins deoarece conturile de la Libra nu ar avea ca titular pe datornic, ci pe Revolut:

„Tribunalul reţine, contrar statuărilor primei instanțe, că din extrasele de cont aflate la dosarul cauzei rezultă că Revolut este titularul contului bancar având IBAN RO54BREL000#############, din care au fost făcute plăţi, nicidecum debitorul ##### ######## #####. Extrasul de cont menţionează explicit că «ordonatorul» (plătitorul), respectiv titularul conturilor, este «Revolut Payments UAB»”.

Cu alte cuvinte, chiar dacă sucursala nu este operaționalizată, banii ce îi datorează vor putea fi luați din conturile Revolut Bank UAB deschise la Libra. Problema este că în acele conturi ale Revolut de la Libra sunt și banii unor persoane care nu au nicio datorie și nu se află în executare silită. Iar executorii vor lua și acei bani deoarece scriptic sunt ai Revolut Payments UAB, după cum s-a apărat Libra Bank și a constatat instanța.

Hotărârea, cu efect de domino

Din analizele noastre sunt sute de cereri de validare depuse de executorul Tăbăran, majoritatea fiind admise de judecătorii. Sentințele se află în curs de motivare sau în apel la instanța superioară (tribunalele de pe raza Curții de Apel Craiova).

Dacă la prima vedere pare că un executor judecătoresc, cunoscut pe culoarele justiției din Oltenia pentru nivelul înalt al argumentelor juridice, a reușit să-și susțină creditorul (bancă austriacă) în a-și transfera datoria de la un datornic insolvabil la o bancă solvabilă cu milioane de clienți în România, speța a determinat o problemă sistemică care poate avea efecte asupra sistemului financiar din România, deoarece nu doar Revolut are sucursală în România.

Din datele furnizate de Banca Națională a României, există cel puțin 12 bănci străine care au sucursală în București, cum ar fi ING Bank NV Amsterdam – Suc. București, Citibank Europe PLC, Dublin – Suc. România, BNP Paribas SA Paris – Suc. București etc.

Când vor primi adresă de poprire, toate aceste sucursale de bănci trebuie acum să verifice nu doar dacă clienții lor au cont deschis la sucursala din România, ci și la banca mamă și la orice sucursală din orice țară, pentru că, așa cum a explicat executorul Tăbăran în cererea sa de validare, art. 43 alin. (1) din Legea românească nr. 31/1990 privind societățile comerciale definește sucursalele ca fiind: „dezmembrăminte fără personalitate juridică ale societăților”.

Acest lucru poate aduce în țară banii „ascunși” în străinătate de cei certați cu legea sau de românii muncitori în străinătate care au conturi pe acolo și datorii pe aici… Asta dacă au fost prost inspirați și i-au depus la o instituție financiară care cumva are sucursală în România.

Sau dacă nu se va adeveri ce ce zvonește, anume că se pregătește închiderea sucursalei nedeschise din România a Revolut și închiderea unor sucursale de bănci orientale sau reorganizarea ca persoane juridice române, separate de entitatea mamă, dar deținute de ea, așa cum funcționează și alte bănci.

Dacă sucursala Revolut se închide, nu știm dacă angajații BEJ Tăbăran își vor mai începe ziua de lucru cu Noi recuperăm tot!. Mai potrivit ar fi: încercăm să recuperăm tot !

ALEGEREA EDITORULUI