ANUNȚ Finalizare proiect Stație de Epurare Energie Zero din Municipul Craiova – ZEP Craiova

305

Proiectul 2021/325457
Titlul proiectului

Stație de Epurare Energie Zero din Municipiul Craiova – ZEP Craiova
(Zero Energy Waste Water Treatment Plant in Craiova Municipality –ZEP Craiova)

Denumirea programului: Programul pentru Energie în România
Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021
Apel 3.1 ‘Capacitate sporită de furnizare a energiei regenerabile’
Alte Surse Regenerabile de Energie (SRE)
Domeniu de interes: Energie regenerabilă
Operator de Fond pentru Program: Innovation Norway
Beneficiar: SC COMPANIA DE APĂ SA
Buget total eligibil propus: 616.820 EUR
Valoarea grant 85% Norway Grants: 524.297 EUR
Finanțare proprie 15% CAO: 92.523 EUR
Sursă de finanțare grant: Norway Grants 2014-2021 administrate de Innovation Norway
Activități bugetate:
Activitatea 1 – Proiectare și investiții de proiect – Înființarea unei centrale fotovoltaice, inclusiv instruirea operatorilor fotovoltaici
Activitatea 2. Management intern de proiect, audit financiar
Activitatea 3. Activități de diseminare și publicitate
Scopul proiectului: Realizarea unei centrale fotovoltaice cu sistem de panouri fotovoltaice la sol, în cadrul Stației de epurare Făcăi, acoperind parțial baza proprie de consum de energie electrică.
Astfel, au fost instalate un total de 642 de panouri fotovoltaice monocristaline cu o putere totală instalată de aproximativ 350 kWp.

Panourile au fost montate pe o structura metalică mobilă cu o singură axă (N-S).
A fost ales un panou bifacial de 545 Wp sau echivalent cu tehnologie semicelulă, reconfigurarea dimensională este posibil pentru orice alt tip de panou.
Modulele au fost instalate la sol, grupate pe rânduri și apoi au fost conectate la 7 invertoare de 50 kVA.
Panourile FV au fost fixate pe suporturi special concepute, care au respectat înclinația necesară 00-600 pentru structurile mobile, precum și cerințele legate de greutatea ansamblului modulului FV și de sarcinile suplimentare generate de factorii meteorologici – vânt, zăpadă, ger.

Obiective specifice:
Reducerea emisiilor de CO2
Reducerea consumului și a costurilor energiei electrice
Data de început a proiectului: septembrie 2022
Perioada de implementare: august 2022 – 15 februarie 2024
Rezultate estimate a fi obținute în urma implementării proiectului
Reduceri anuale estimate ale emisiilor de CO2: 175 tone CO2 echivalent/an;
Energia produsă din alte surse regenerabile în MWh/an: 572 MWh/an;
Capacitate instalată de producere a energiei electrice (în MW): 0,350 MW;
Număr de instalații noi de producere a energiei regenerabile: o instalație fotovoltaică (panouri bifaciale amplasate pe o structură metalică
mobilă cu o singură axă, Nord-Sud);
Această economie de energie și costuri reprezintă aprox. 17% din valoarea actuală a facturilor plătite de companie.
Acoperirea energetică a fost calculată pentru acest proiect fotovoltaic la 18,7% din consumul total de energie electrica
din Stația de Epurare.
Sprijinit de Grant-urile Norvegiene 2014-2021, în cadrul Programului Energie în România.