O firmă specializată astupă puțul de la Calopăr prin care au ieșit gaze naturale

1101

Puțul săpat de un sătean din Bâzdâna în curtea sa, prin care au ieșit gaze naturale, este astupat de o firmă specializată. Forajul a fost făcut sâmbăta trecută, la o adâncime de circa 75 de metri, pentru alimentarea cu apă a gospodăriei. Odată cu apa la suprafață au ieșit și gaze, care, ulterior, s-au aprins de la o scânteie. Nu s-a produs niciun eveniment nefericit, însă flacăra a rămas aprinsă la nivelul apei. După două zile, respectiv pe 12 septembrie, primarul localității a convocat Comitetul local pentru situații de urgență (CLSU) Calopăr, astfel s-a hotărât contractarea în regim de urgență a unei societăți pentru lucrări specifice de astupare a puțului, cu bani provenind din foduri locale.

Astăzi, prin ordinul prefectului de Dolj, a fost convocat și Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Dolj, care a luat act de hotărârea CLSU Calopăr. De la acesta așteaptă ulterior date despre finalitatea și eficiența lucrărilor executate în scopul înlăturării situației de urgență.

Autoritățile locale pot cere să fie făcute studii ca să se afle dacă în zonă există o cantitate mare de resurse naturale  

Conform hotărârii CJSU Dolj de astăzi, dacă vor considera necesare, se vor putea face și expertize în zonă pentru a se determina dacă aici există mai multe pungi de gaze și de ce dimensiuni.

Eventualele propuneri pentru efectuarea unor studii de specialitate în scopul determinării valorii economico-sociale a unor potențiale resurse naturale de gaz din zona afectată de situația de urgență vor fi analizate de către specialiștii nominalizați în grupurile de suport tehnic din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență al județului Dolj, iar propunerile justificate vor fi înaintate autorităților centrale competente, prin grija Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Oltenia” al județului Dolj, în baza dispoziției Prefectului judetului Dolj”, se arată în hotărârea emisă azi de CJSU Dolj, sub nr. 77.

ALEGEREA EDITORULUI