Primăria demolează căsuțele din fostul sat de vacanță de la Hanul Doctorului

1714
Căsuțele din fostul sat de vacanță se află în vecinătatea Motelului Hanul Doctorului, care urmează să devină școală privată
Reclame

Municipalitatea demolează construcțiile provizorii din fostul sat de vacanță de la Hanul Doctorului. Este vorba de aproximativ 40 de căbănuțe în care locuiau, de mai bine de 20 de ani, mai multe familii sărace. Fără forme legale, susțin reprezentanții Primăriei Craiova.

Anul acesta, autoritatea locală a câștigat în instanță procesul intentat, în 2015, de foștii proprietari ai câtorva zeci de hectare de teren din zonă, care au cerut retrocedarea pe vechiul amplasament. Acestea le-au fost luate de statul socialist, fără titlu de proprietate, însă instanța a arătat că au fost puse la dispoziția publicului la scurtă vreme, iar UAT Craiova a făcut investiții de interes public și de introducere a terenului și construcțiilor în circuitul turistic, aceeași destinație de utilitate publică (parc) având-o această locație și în prezent.

O cerere de intervenție accesorie în favoarea intimaților pârâți a avut și SC CHR Hanul Doctorului SRL Craiova, pentru că deține drepturi asupra unei părți din terenul aflat în perimetrul revendicat. Mai exact, folosește un teren în suprafață de circa 24.000 mp, pe care se află construcții intabulate în proprietatea sa. Această cerere a fost admisă în principiu de către instanță. SC CHR Hanul Doctorului este cea care deține Motelul Hanul Doctorului, despre care recent am scris că vrea să-i schimbe destinația din spații de cazare în spații pentru învățământ. Detalii AICI.

 

În imediata apropiere a Motelului Hanul Doctorului, pe Str. Viitorului, se găsesc și cele aproximativ 40 de căbănuțe care au fost amplasate în fostul Sat de vacanță. În timp, ele au devenit ”locuințe” pentru mai multe familii, cu probleme sociale. 12 dintre ele, în care nu locuia nimeni, au fost deja demolate. La începutul săptămânii viitoare vor urma alte 8 la rând. ”Căsuțele se află pe domeniul public, au fost construcții fără fundație, provizorii. Primăria a făcut înștiințări celor care locuiesc acolo fără forme legale că trebuie să le elibereze, în vederea demolării. Deja un prim lot a fost demolat, iar luni, pe 17 octombrie, vor urma alte 8 căsuțe. Cei care stau acolo fără forme legale au fost înștiințați încă de săptămâna trecută că trebuie să părăsească construcțiile”, au precizat reprezentanții Primăriei Craiova, la solicitarea Stiricraiova.ro.

Oamenii sunt disperați că, în prag de iarnă, sunt somați să plece. Nu au alte locuințe, fiindcă aici se adăposteau de peste 25 de ani. Singura lor speranță era obținerea unei ordonanțe președințiale de suspendare a dispozițiilor de demolare.

În altă ordine de idei, municipalitatea vrea, conform declarațiilor edilului Olguța Vasilescu, să dezvolte la Hanul Doctorului un parc tematic – Dracula Park. Inițial, planul era ca proiectul să fie implementat în Parcul Cornițoiu.

***

TRIBUNALUL DOLJ / SECŢIA I CIVILĂ / DECIZIA CIVILĂ NR. 1062/2022 / Şedinţa publică din data de 24 iunie 2022 / fragmente:

La data de 08.04.2022, s-a formulat, în cauză, cerere de intervenție accesorie în
favoarea intimaților pârâți de către numita SC CHR Hanul Doctorului SRL Craiova, cerere însoțită de înscrisuri. În motivarea cererii, intervenienta a solicitat respingerea apelurilor, precizând, în esență, că deține drepturi cu privire la o parte din terenul aflat în perimetrul revendicat în cauză, respectiv folosește acest teren în suprafață de 24 749 mp pe care se află construcții autorizate și intabulate în proprietatea sa. Această cerere a fost admisă în principiu de către instanță, conform încheierii de ședință din data de 15.04.2022 (…).

(…) Prin ordinul nr. 154/26.04.1991, imobilele hotel ”Hanul Doctorului”, restaurantul
”Hanul Doctorului” și căsuța ”Hanul Doctorului” au trecut în patrimoniul SC JIUL SA
Craiova, iar, prin actul adițional din 21.08.2003, imobilele au trecut în patrimoniul
intervenientei SC CHR Hanul Doctorului SRL Craiova. (…) În 2003 ”s-a dispus întabularea dreptului de proprietate a imobilelor construcții, hotel, restaurant, grădină de vară, recepție și clădire anexă, în favoarea intervenientei SC CHR Hanul Doctorului SRL Craiova, fiind acordat număr cadastral provizoriu nr. 15634. În privința terenului, memoriul tehnic a precizat că acesta nu face obiectul înscrierii în cartea funciară, terenul aparținând domeniului public de interes local al Primăriei Craiova. (…)

(…) Simpla preluare a unei suprafețe de teren, fără titlu, de către stat și neatribuirea
acesteia către alte persoane, nu-i deschide calea fostului proprietar de a-i fi reconstituită
această suprafață de teren, pe vechiul amplasament, în contextul în care aceasta se află în
domeniul public al unității administrativ-teritoriale sau al statului și este afectată unei utilități publice. (…)

(…) Incontestabil, în speță, statul a preluat suprafața de teren, astfel cum a fost identificată în raportul de expertiză întocmit în cauză de către expertul ****, fără titlu, intimații pârâți nefiind în măsură să depună, la dosar, vreun titlu în acest sens, însă, până în prezent, această suprafață de teren care a avut cândva categoria de folosință agricolă (arabil), la data cumpărării sale fiind o moşie şi făcând parte din teritoriul unei comune (plasa Mischii, în anul 1906, aşa cum figurează în contract), în prezent, se află în intravilanul municipiului Craiova și, încă din primii ani după preluarea sa de către statul socialist, a fost pusă la dispoziția publicului, unitatea administrativ-teritorială efectuând investiții de interes public și de introducere a terenului și construcțiilor în circuitul turistic, așa după cum rezultă din actele anterior enumerate, aceeași destinație de utilitate publică având-o această locație și în prezent. (…)”

ALEGEREA EDITORULUI