O firmă controversată din Prahova repune în funcțiune depozitul de deșeuri de la Doljchim

1654
Terenul și depozitul SC PIKANORE conturat cu roșu. Celelalte depozite, care se observă, pentru deșeuri din construcții, aparținând Romfertrans

Firma PIKANORE SRL, din Prahova, vrea să reabiliteze și să redeschidă depozitul de deșeuri industriale nepericuloase (cu tot cu celula pentru deșeuri cu conținut de azbest) din incinta vechiului complex Doljchim Ișalniţa. Societatea a achiziționat depozitul de la OMV Petrom în 2019. Patronul este Cristian Alexandru, al cărui nume (alături de cel al fratelui său, Alexandru Alexandru) apare într-o serie de investigații de presă realizate în legătură cu proiectul de ecologizare a batalelor istorice de la rafinăria Vega Ploiesti, în valoare de 20 milioane de euro. (Detalii AICI și AICI)

Depozitul de deșeuri nepericuloase de la Ișalnița, cu celula pentru deșeuri cu conținut de azbest, se află pe un teren de 20.344 mp, proprietatea SC PIKANORE din anul 2019, în urma unui contract de vânzare-cumpărare încheiat cu OMV Petrom SA. Ultima autorizație valabilă datează din 17.05.2007 și a expirat la 16.05.2017. Asupra depozitului nu au fost efectuate lucrări de închidere finală, conform documentelor depuse de societatea pentru obținerea autorizațiilor, consultate de Stiricraiova.

Depozitul de deșeuri este amenajat pe 12.699 mp la radier si 17 072 pe taluz, din totalul
suprafeței de 20.344 mp, având un volum util de 58.000 mc. Amplasamentul a fost amenajat în anul 2000 în batalul nr. 2 de șlam de carbid al Combinatului Doljchim. În urma analizelor s-a ajuns la concluzia că, în prezent, în depozit există un volum de 19.327 mc
deșeuri, respectiv 9.947,433 tone de deșeuri, cu volum mare și densitate mică, care în timp s-au tasat. Capacitatea finală de depozitare, incluzand deșeurile existente, va fi de 126.300 mc.

Proiectul de la Ișanița prevede, practic, reabilitarea și reautorizarea activității de colectare și depozitare definitivă a deșeurilor nepericuloase și periculoase (azbest), ambele de tip nebiodegradabil, și repunerea în funcțiune a fostului depozit, a cărui capacitate nu a fost utilizată în totalitate.

Lucrările propuse constă în amenajarea unui sistem de colectare a levigatului, un drum perimetral, supraînălțarea împrejmuirii, platforme betonate, cămin și bazin de colectare a
levigatului și apelor din precipitații.

Cum justifică societatea nevoia investiției

Investiția Pikanore este justificată, conform documentelor depuse pentru obținerea autorizațiilor de mediu, prin faptul că în zona noastră nu există niciun depozit similar, cel mai apropiat fiind la 180 km distanță, în țară fiind puține depozite pentru deșeurile care nu se pot valorifica sau elimina prin tratare, reciclare, valorificare energetică, compostare sau alte metode.

default

Trebuie avut în vedere faptul că în zonă nu există niciun depozit de deșeuri industriale
periculoase/nepericuloase, cu exceptia depozitelor proprii ale operatorilor economici care
generează cantitati mari dintr-un deseu specific activității desfășurate (ex: haldele de
cenușă ale termocentralei Ișalnița). În consecință, un număr restrâns de tipuri de deșeuri industriale sunt gestionate de generatorii lor; restul deșeurilor industriale generate din diverse activități în cantități relativ reduse și variabile și care nu sunt valorificabile sunt direcționate către incinerare și/sau depozitare finală în puținele depozite de deșeuri existente în restul țării”, se arată în solicitarea depusă la Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Dolj, pentru emitere a acordului de mediu.

Depozitul se află în proximitatea termocentralei Ișalnița (la 600 m sud-est), depozitului de cenușă al termocentralei (la distanța de 750 m sud), gropilor de cenușă ale termocentralei (una închisă, la cca. 1,55 km nord, și una activă, la cca. 600 m vest), depozitului Romfertrans de deșeuri provenind din materiale de construcții (vecin pe latura de nord) și batalurilor de slam de carbid aparținând combinatului Doljchim (doua la 50 m sud și unul adiacent pe latura de vest).

Toate aceste obiective sunt surse generatoare de pulberi, iar depozitul de deșeuri
nepericuloase se înscrie în aceeași sferă de activitate. Dimensiunea redusă comparativ cu
celelalte depozite și un management corespunzător conduc la concluzia că aportul la
emisiile fugitive totale de pulberi va fi redus”, se arată în Memoriul de prezentare a proiectului depus la APM Dolj.

Totodată, în zonă există doua proiecte aflate în procedura de reglementare, respectiv construirea unui parc fotovoltaic pe terenul OMV Petrom, pe amplasamentul fostului Combinat Doljchim, și construirea parcului fotovoltaic Amaradia, ambele având ca titular OMV Petrom.

AICI puteți consulta lista deșeurilor propuse pentru depozitare și potențialele firme care le generează și care se pot adresa depozitului PIKANORE.

Chiar dacă lista cu codurile de deșeuri propuse la depozitare conține mai multe tipuri de deșeuri decât cele depozitate până acum, acestea sunt deșeuri nepericuloase asimilabile ca stare fizică și proprietăți cu cele existente în depozit, deci nu vor aduce influență impactului deja existent”, se mai arată în documentele justificative depuse la APM Dolj.

Conform acestora, investiţiile necesare reabilității depozitului sunt în valoare estimată de 200.000 lei. Pentru punerea în aplicare a proiectului durata lucrărilor de amenajare este de 2 luni de la demararea lucrărilor.

ALEGEREA EDITORULUI